Poznań, 11 czerwca 2007 rPoznań, 11 czerwca 2007 r
Kontakty podmiotów gospodarczych z Narodowym Bankiem Polskim dotyczą przede wszystkim pięciu dziedzin
82,44 Kb. 1
czytać
Dziennik Ustaw z 2 lipca 2009 Nr 105 pozDziennik Ustaw z 2 lipca 2009 Nr 105 poz
Na podstawie art. 37 § pkt 3–6 I § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn zm. 1)) zarządza się, co następuje
101,2 Kb. 1
czytać
Rozporządzenie rady ministróWRozporządzenie rady ministróW
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także, jeśli postępowanie dotyczy aktualnego zatrudnienia, na podstawie oceny przeprowadzonej bezpośrednio u pracodawcy
134,58 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnychUmowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych
Sp z o o z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St
150,34 Kb. 1
czytać
Zp/czd/95/12 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZp/czd/95/12 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia
374,22 Kb. 3
czytać
Opinia prawnaOpinia prawna
Zgłaszane są wątpliwości, czy poszczególne świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane na podstawie wystawionego zlecenia lekarskiego, czy też zasadność ich wykonania I sama realizacja pozostaje w gestii oceny pielęgniarki
92,41 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzinSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzin
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
448,13 Kb. 4
czytać
Dyrektor ośrodka Pomocy Społecznej Miasta I Gminy w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bDyrektor ośrodka Pomocy Społecznej Miasta I Gminy w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Szkolenia realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
1 Mb. 1
czytać
Stanowiska administracyjno biuroweStanowiska administracyjno biurowe
Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa I higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszanie przepisów I zasad bhp 2
0,49 Mb. 8
czytać
Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”
0,89 Mb. 11
czytać
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie nr sprawy 35/43/17/szp/BKomenda Wojewódzka Policji w Lublinie nr sprawy 35/43/17/szp/B
Zaprojektowanie I wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia Posterunku Policji w Jastkowie”
369,56 Kb. 3
czytać
Postęp w zakresie oceny zagrożEŃ czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia I życia pracownikóWPostęp w zakresie oceny zagrożEŃ czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia I życia pracownikóW
Identyfikacja, analiza I ocena zagrożEŃ czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciąŻliwymi I niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
71,76 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w sulechowieRegulamin organizacyjny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w sulechowie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej skrót: sp zoz w Sulechowie działa na podstawie
0,84 Mb. 3
czytać
Prawo karnePrawo karne
Warunki te stanowią poszczególne elementy struktury przestępstwa. Między tymi elementami zachodzą wzajemne relacje, których wyjaśnienie jest niezbędne o pełnej charakterystyki pojęcia przestępstwa na płaszczyźnie normatywnej
1,26 Mb. 7
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze kadrowo-płacowym
437,02 Kb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna