Kołobrzeg, dnia 17 lipca 2013rKołobrzeg, dnia 17 lipca 2013r
Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę neuronawigacji laryngologicznej z torem wizyjnym dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
150,02 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0,55 Mb. 4
czytać
Warszawa, dnia 5Warszawa, dnia 5
Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawóW, wstępnie przygotowanych materiałÓw I akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem
78,6 Kb. 1
czytać
106 Szpital Wojskowy z Przychodnią106 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 125 000,00 euro
122,48 Kb. 1
czytać
I założenia podstawoweI założenia podstawowe
Cms (Content Management System), oraz prezentację wprowadzonych informacji dla użytkowników portalu
62,55 Kb. 1
czytać
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o. ul. Chełmońskiego 1Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o. ul. Chełmońskiego 1
Hdtv dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o
304,69 Kb. 2
czytać
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Chałubińskiego 7
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, zwany dalej „Zamawiający”
260,61 Kb. 3
czytać
Znak sprawy: zp/WNoŻiR/178/2011Znak sprawy: zp/WNoŻiR/178/2011
Na dostawę aparatury naukowo-badawczej dla wydziału nauk o żywności I rybactwa Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie
453,2 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiającySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al
157,16 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiającySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiający
Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz jej dwudziestu dziewięciu jednostek organizacyjnych, a także prowadzenie obsługi kasowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przy al
190,7 Kb. 3
czytać
Zarządzenie nr 4/2012/2013 dyrektora zespołu szkóŁ w rychlikach z dnia 10. 2015 rokuZarządzenie nr 4/2012/2013 dyrektora zespołu szkóŁ w rychlikach z dnia 10. 2015 roku
Wewnętrznych I administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych I organizacyjnych
440,54 Kb. 4
czytać
Załącznik nr 3 wzór umowy umowa nrZałącznik nr 3 wzór umowy umowa nr
Dz. U. z 2017 r poz. 106, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania na zakup, dostawę I montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw realizowanego
92,71 Kb. 1
czytać
Spzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
3,46 Mb. 1
czytać
Znak sprawy : WZnak sprawy : W
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0,63 Mb. 10
czytać
ZałĄcznik nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorówZałĄcznik nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla prokuratorów (w tym prokuratorów w stanie spoczynku) I pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, ich współmałżonków/ partnerów I pełnoletnich dzieci
1,44 Mb. 10
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna