Spzoz/ZP/xx/2013Spzoz/ZP/xx/2013
Dotyczy projektu nr: wnd-rppd. 01. 00-20-001/11 pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowanego w ramach Decyzji nr uda-rppd. 04. 01. 00-20-001/11-00 z dnia listopada 2011r
2,03 Mb. 6
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3,8 Mb. 23
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 euro
0,81 Mb. 8
czytać
Spzoz/ZP/…Spzoz/ZP/…
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 euro
0,62 Mb. 6
czytać
Spzoz/ZP/28/2012 Bielsk Podlaski, 03. 12Spzoz/ZP/28/2012 Bielsk Podlaski, 03. 12
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro
1,99 Mb. 13
czytać
Przeciwdziałanie zagrożeniom migracyjnym w warunkach członkostwa Schengen na przykładzie woj. śląskiego. Oparty na analizie danych statystycznych I literaturzePrzeciwdziałanie zagrożeniom migracyjnym w warunkach członkostwa Schengen na przykładzie woj. śląskiego. Oparty na analizie danych statystycznych I literaturze
265,08 Kb. 2
czytać
Rachunkowość bankówRachunkowość banków
Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 I 934, Nr 140, poz. 939 I nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382 uchwala się, co następuje
146,07 Kb. 1
czytać
Dz. Urz. Nbp. 04. 15. 25 Uchwała nr 4/2004 Komisji Nadzoru BankowegoDz. Urz. Nbp. 04. 15. 25 Uchwała nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego
Na podstawie art. 8 ust pkt 1, I oraz art. 141j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn zm. 2), zwanej dalej ustawą Prawo bankowe, uchwala się, co następuje
455,27 Kb. 6
czytać
Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawneZasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne
Rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 I preparatów zawierających te środki lub substancje
1,15 Mb. 16
czytać
„Rotacja prac” Agenda spotkania z konsorcjantami w dniu 20„Rotacja prac” Agenda spotkania z konsorcjantami w dniu 20
Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy listę kursów, która być może okaże się pomocna w wyborze ewentualnych szkoleń dla pracowników Państwa Firmy
236,43 Kb. 2
czytać
Traktat o unii europejskiejTraktat o unii europejskiej
Prezydent republiki francuskiej, prezydent irlandii, prezydent republiki włoskiej, jego królewska wysokośĆ wielki ksiąŻĘ luksemburga, jej królewska mośĆ królowa niderlandóW, prezydent republiki portugalskiej
130,43 Kb. 1
czytać
ZespóŁ opieki zdrowotnej w nysieZespóŁ opieki zdrowotnej w nysie
Zamawiającym, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn zm.), zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego
0,82 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi., który na podstawie Uchwały Nr 440/2015
0,84 Mb. 8
czytać
W Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113bW Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 113b
Usługi edukacyjne I szkoleniowe kursy realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
461,11 Kb. 3
czytać
Deczja europejskiego banku centralnegoDeczja europejskiego banku centralnego
Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych I europejskiego Banku Centralnego (dalej zwany „Statutem”), w szczególności jego art
55,24 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna