O udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji WizowejO udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, w tym obowiązki organów dokonujących wpisów oraz organów uprawnionych do dostępu do danych w zakresie wykorzystywania informacji zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej poprzez
113,23 Kb. 3
czytać
Adam SzejnfeldAdam Szejnfeld
Wojewódzki I powiatowe Urzędy Pracy s. 17 VII. Agencja Restrukturyzacji I modernizacji Rolnictwa s
116,47 Kb. 1
czytać
Polskiej rzeczypospolitej ludowejPolskiej rzeczypospolitej ludowej
W dniu 21 lutego 1971 roku została sporządzona w Wiedniu Konwencja o substancjach psychotropowych
194,58 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Nazwa zadania: Dostawa implantów I specjalistycznego sprzętu j u dla potrzeb Oddziału
313,44 Kb. 3
czytać
Numer sprawy: P/N/19/2012Numer sprawy: P/N/19/2012
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
1,29 Mb. 13
czytać
Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (WZÓR) opracowany przez Zespół w składzie: Koordynator ZespołuIndywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (WZÓR) opracowany przez Zespół w składzie: Koordynator Zespołu
Stan zdrowia ( szczegółowo): nadwzroczność, astygmatyzm, częste zapalenia górnych dróg oddechowych itp. )
108,1 Kb. 1
czytać
„Standardy prawne procesów związanych z wiarygodnością informacji, otrzymywanych poprzez systemy bankowości elektronicznej – na przykład wydruki wyciągów„Standardy prawne procesów związanych z wiarygodnością informacji, otrzymywanych poprzez systemy bankowości elektronicznej – na przykład wydruki wyciągów
Portale transakcyjno – komunikacyjne jako kierunek rozwoju korporacyjnej bankowości elektronicznej”
72,48 Kb. 1
czytać
ZamawiającyZamawiający
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
2,41 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego naSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
356,62 Kb. 4
czytać
O g ł oszeni eO g ł oszeni e
1,81 Mb. 12
czytać
Załącznik 21Załącznik 21
Poddziałani [nr I nazwa]
2,71 Mb. 17
czytać
ZamawiająCYZamawiająCY
Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2,47 Mb. 12
czytać
Rozporządzenie rady (ewg) nr 3820/85Rozporządzenie rady (ewg) nr 3820/85
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art
79,41 Kb. 1
czytać
RozporządzenieRozporządzenie
Na podstawie art. 2 ust. 10 ustawy z dnia czerwca 2006 r o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1122 oraz Nr 218, poz. 1592) zarządza się, co następuje
83,1 Kb. 1
czytać
Umowa nr o dofinansowanie ProjektuUmowa nr o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efrr, Działanie rpowp 2014-2020
246,23 Kb. 3
czytać

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna