O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393, z późn zm. 2)) wprowadza się następujące zmiany
3,07 Mb. 35
czytać
Jak zostać licencjonowanym mechanikiem lotniczym – informacje dla absolwentów szkół średnich lub wyższych technicznychJak zostać licencjonowanym mechanikiem lotniczym – informacje dla absolwentów szkół średnich lub wyższych technicznych
448,3 Kb. 3
czytać
Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003Rozporządzenie komisji (WE) nr 2042/2003
Nr 592/2002 Parlamentu Europejskiego I rady z dnia 15 lipca 2002 r w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego I utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego1
3,1 Mb. 39
czytać
Komisja europejskaKomisja europejska
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady /670/ewg, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 I dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art ust. 6, art ust oraz art. 10 ust
2,77 Mb. 15
czytać
Komisja europejskaKomisja europejska
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 1/670/ewg, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 I dyrektywę 2004/36/WE1, w szczególności jego art ust I art. 10 ust
1,92 Mb. 13
czytać
O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1O zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw1
Art. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r poz. 1393 oraz z 2014 r poz. 768) wprowadza się następujące zmiany
1,38 Mb. 17
czytać
D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury D021888/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury
Komisji (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I rady (WE) nr 216/2008
101,25 Kb. 1
czytać
U z a s a d n I e n I eU z a s a d n I e n I e
Projektowana ustawa powstała przez połączenie dwóch projektów dotyczących nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
233,93 Kb. 3
czytać
Prawo lotnicze. (Dz. U. Nr 130, poz. 1112)Prawo lotnicze. (Dz. U. Nr 130, poz. 1112)
Art. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego
0,55 Mb. 10
czytać
Ministra infrastruktury I budownictwaMinistra infrastruktury I budownictwa
Na podstawie art. 2 pkt ustawy z dnia lipca 2002 r. – Prawo lotnicze Dz. U. z
158,34 Kb. 1
czytać
Komisja europejskaKomisja europejska
Nr …/… ustanawiające wymagania techniczne I procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I rady (WE) nr 216/2008
0,59 Mb. 2
czytać
D028112/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX rD028112/02 rozporządzenie komisji (UE) nr …/… z dnia XXX r
Nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne I procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I rady (WE) nr 216/2008
199,59 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna