Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 193 000 euro
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej pow. 193 000 euro na dostawę I wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informatycznego”
342,91 Kb. 3
czytać
Szpital Kliniczny imSzpital Kliniczny im
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 08. 06. 2010r. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej w treści siwz pzp
4,08 Mb. 36
czytać
Wrocław, dnWrocław, dn
Usługa nadzoru autorskiego wraz z serwisem oprogramowania agfa impax I oprogramowania alteris
328,43 Kb. 4
czytać
European CommissionEuropean Commission
Porty mają kluczowe znaczenie dla europejskiego sektora transportu, konkurencyjności Europy, a także prezentują ogromny potencjał tworzenia nowych miejsc pracy oraz potencjał inwestycyjny
119,57 Kb. 1
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze kadrowo-płacowym
437,02 Kb. 3
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze majątkowo-finansowym”
428,65 Kb. 3
czytać
Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozbudowa Systemu do wydawania I obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby sądów powszechnych.”
258,85 Kb. 7
czytać
Zarządzenie nr 34/2009Zarządzenie nr 34/2009
Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r w sprawie organizacji urzędów I izb skarbowych oraz nadania im statutów
222,74 Kb. 4
czytać
Sprawozdanie rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”Sprawozdanie rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”
Rada Nadzorcza działa na podstawie: Prawa Spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie oraz Regulaminu Rady Nadzorczej
92,62 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr 24/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 24. 06. 2009 r w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Skarbowym w CieszynieZarządzenie nr 24/2009 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 24. 06. 2009 r w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie
Na podstawie § 4 Zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 roku sprawie organizacji urzędów I izb skarbowych oraz nadania im statutów
280,73 Kb. 2
czytać
Sąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSąd apelacyjny we wrocławiu ul. Energetyczna 4 53 – 330 wrocław specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dni I godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz.: 30 – 15. 30
381,26 Kb. 8
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2”
437,75 Kb. 3
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna