Procedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólneProcedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólne
Załącznik nr 9 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (lsr)
0,97 Mb. 2
czytać
Załącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia \"Sąsiedzi\" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawneZałącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawne
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności I europejskiego Funduszu Morskiego I rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
1,89 Mb. 13
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „dolina stobrawy”
26,49 Kb. 1
czytać
Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowych lsr 2014-2020Procedury wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowych lsr 2014-2020
Załącznik 1 do Procedury oceny wniosków I wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia 34
1,18 Mb. 18
czytać
Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w ramach wdrażania lsr, zwany dalej naborem, przeprowadza się w szczególności na podstawie przepisów
105,55 Kb. 1
czytać
Procedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólneProcedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólne
Załącznik nr 9 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (lsr)
1 Mb. 2
czytać
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
296,9 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „dolina stobrawy”
26,61 Kb. 1
czytać
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
289,66 Kb. 1
czytać
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
289,41 Kb. 1
czytać
Procedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólneProcedura uzgadniania terminu I warunków naboru wniosków § 1 Zasady ogólne
Załącznik nr 9 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (lsr)
0,93 Mb. 2
czytać
Numer sprawy: gpNumer sprawy: gp
Czy forma wsparcia operacji jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze?
23,19 Kb. 1
czytać
Procedury wyboru I oceny operacji w ramach lsr (operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd) Lokalnej Grupy Działania lasoviaProcedury wyboru I oceny operacji w ramach lsr (operacji realizowanych przez podmioty inne niż lgd) Lokalnej Grupy Działania lasovia
Realizacja operacji w ramach lsr, realizowanych przez podmioty inne niż lgd, odbywa się na podstawie przepisów
1,26 Mb. 7
czytać
Słowniczek użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczająSłowniczek użyte w niniejszej procedurze zwroty oznaczają
Załącznik nr1 do Uchwały Nr 4/2017 z dnia 11. 04. 2017r Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
201,63 Kb. 1
czytać
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
296,22 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna