Przewodnik Beneficjenta po przygotowaniu I realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2007-2013Przewodnik Beneficjenta po przygotowaniu I realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia I Mazury na lata 2007-2013
Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych I promocyjnych
0,9 Mb. 7
czytać
Skarga1 do komisji wspólnot europejskichSkarga1 do komisji wspólnot europejskich
Główną działalnością spółki jest analiza I przetwarzanie danych biologicznych, a szczególności przewidywanie struktury I funkcji genów oraz białek. Spółka prowadzi działalność w Warszawie, Poznaniu I łodzi
121,39 Kb. 2
czytać
Narodowy plan rozwojuNarodowy plan rozwoju
Konkurencyjność gospodarki polskiej u progu wdrażania Narodowego Planu Rozwoju 60
3,1 Mb. 27
czytać
Podręcznik Procedur WdrażaniaPodręcznik Procedur Wdrażania
1,29 Mb. 10
czytać
Załącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowyZałącznik nr 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach rpo wd współfinansowanego ze środków efs wraz załącznikami do umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2,29 Mb. 15
czytać
Informacja I promocja w ramach rpo wmInformacja I promocja w ramach rpo wm
Wytyczne dla beneficjentów w zakresie działAŃ informacyjno promocyjnych w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013
2,2 Mb. 4
czytać
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Sprawa nr: 52/8/2014Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 00-416 Warszawa, ul. Czerniakowska 231 Sprawa nr: 52/8/2014
Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im prof. W. Orłowskiego cmkp w Warszawie
0,96 Mb. 2
czytać
Sprawozdanie z działalności fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 rSprawozdanie z działalności fundacji na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu w okresie od 1 stycznia 2004 r do 31 grudnia 2004 r
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych I bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym “zielony liśĆ” w Toruniu sprawozdanie 2004
88,61 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Norwegii dla min uczestników projektu oraz zakup zewnętrznej usługi w zakresie przygotowania wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z usa oraz organizację udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017 I 2018 roku oraz działania
359,06 Kb. 1
czytać
Umowa o partnerstwie nr / 2017 na rzecz realizacji Projektu „Budowa obiektu wystawowo-szkoleniowego w standardzie pasywnym Eco-Therm sp z o o. w Łowiczu”Umowa o partnerstwie nr / 2017 na rzecz realizacji Projektu „Budowa obiektu wystawowo-szkoleniowego w standardzie pasywnym Eco-Therm sp z o o. w Łowiczu”
Osi priorytetowej IV gospodarka niskoemisyjna Działanie IV. Ochrona powietrza Poddziałanie IV ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zawarta w w dniu roku, pomiędzy
161,77 Kb. 1
czytać
Fraszka na odejście JakubaFraszka na odejście Jakuba
Iz rpo wp – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
229,11 Kb. 2
czytać
Fraszka na odejście JakubaFraszka na odejście Jakuba
Iz rpo wp – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
164,66 Kb. 2
czytać
WzóR1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1 programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowyWzóR1 umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 1 programu operacyjnego wiedza edukacja rozwóJ 2014-2020 Nr umowy
Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w [miejsce zawarcia umowy] w dniu pomiędzy
0,5 Mb. 4
czytać
W ramach regionalnego programu operacyjnegoW ramach regionalnego programu operacyjnego
Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego zwany dalej: Instytucją Zarządzającą reprezentowanym przez
381,75 Kb. 5
czytać
Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4Departament Edukacji, Nauki I Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4
Dotyczy: projektu pozakonkursowego w ramach Osi Priorytetowej IX działania poddziałania rpo wp na lata 2014-2020
151,84 Kb. 7
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna