W okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawneW okresie sprawozdawczym opiniowano następujące akty prawne
W styczniu podpisano porozumienie o współpracy przy rozwiązywaniu problemów gospodarczych polskich rolników I polskiej wsi pomiędzy Polskim Związkiem Zawodowym Rolników a Mazowiecką Izbą Rolniczą oraz Podlaską Izbą Rolniczą
203.66 Kb. 2
czytać
Warmińsko-mazurski urząd wojewódzkiWarmińsko-mazurski urząd wojewódzki
Podstawę opracowania programu szkolenia obronnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2021 stanowi
191.22 Kb. 1
czytać
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie Ustalił: plw tadeusz Zakrzewski w uzgodnieniu z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie Ludwikiem Bartoszewiczem Braniewo w grudniu 2014 rokuRegulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie Ustalił: plw tadeusz Zakrzewski w uzgodnieniu z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie Ludwikiem Bartoszewiczem Braniewo w grudniu 2014 roku
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r o Inspekcji Weterynaryjnej
98.22 Kb. 1
czytać
Ykaz zadań budżetowych wydziałów urzędu gminy część opisowaYkaz zadań budżetowych wydziałów urzędu gminy część opisowa
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka I miejskich jednostkach organizacyjnych 01/AW/G
1.36 Mb. 10
czytać
Warmińsko-mazurski urząd wojewódzkiWarmińsko-mazurski urząd wojewódzki
Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829) oraz wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów I wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2018-2023
395.98 Kb. 3
czytać
Warmińsko-mazurski urząd wojewódzkiWarmińsko-mazurski urząd wojewódzki
Podstawę opracowania programu szkolenia obronnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2021 stanowi
174 Kb. 1
czytać
Komisja wspólnot europejskich bruksela, 30. 06. 2004Komisja wspólnot europejskich bruksela, 30. 06. 2004
Wysiłki podejmowane przez Wspólnotę na rzecz zwalczania prania pieniędzy odzwierciedlają dyrektywy z 1991 r I 2001 r. Dyrektywa z 1991 r pozostaje w ścisłej zgodności z zaleceniami Grupy zadaniowej ds działań finansowych przeciw praniu
302 Kb. 3
czytać

  1
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu