Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2014Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/2014
Nip 542–25–42–016, Regon 050667685 – siedziba Zarządu Województwa Podlaskiego – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 oraz ul
348,63 Kb. 3
czytać
Standardy kształceniaStandardy kształcenia
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2500. Liczba punktów ects (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210
75,81 Kb. 1
czytać
Zarząd Powiatu w JarocinieZarząd Powiatu w Jarocinie
Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej I samorządowej Województwa I powiatu 15
6,45 Mb. 43
czytać
Poś KomornikiPoś Komorniki
Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej I samorządowej Województwa I powiatu 17
5,48 Mb. 33
czytać
`tc Dzieci upoœledzone umys³owo w stopniu lekkim Irena Obuchowska 2 Uwagi wprowadzaj¹ce Czynnoœci ludzkiego umys³u s¹ dziedzin¹ wci¹¿ jeszcze ma³o zbadan¹`tc Dzieci upoœledzone umys³owo w stopniu lekkim Irena Obuchowska 2 Uwagi wprowadzaj¹ce Czynnoœci ludzkiego umys³u s¹ dziedzin¹ wci¹¿ jeszcze ma³o zbadan¹
235,99 Kb. 1
czytać
Zagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia” 21. 05. 2018 r. Program konferencjiZagrożenia a profilaktyka w obszarach zdrowia” 21. 05. 2018 r. Program konferencji
Powitanie uczestników przez jm rektora ppwsz w Nowym Targu dr hab. Stanisława Gulaka, prof nadzw
52,31 Kb. 1
czytać
Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowieZarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”
3,68 Mb. 31
czytać
Realizacja zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu ZawierciańskiegoRealizacja zadań ujętych w Strategii Rozwoju Powiatu Zawierciańskiego
Zgłoszenie uwag do przygotowywanego przez Urząd Marszałkowski „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013” (WRiPP)
365,18 Kb. 7
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna