Położnictwo A. Studia pierwszego stopnia I. Wymagania ogólnePołożnictwo A. Studia pierwszego stopnia I. Wymagania ogólne
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 6 semestrów. Liczba godzin zajęć I praktyk nie powinna być mniejsza niż 4815. Liczba punktów ects (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 180
135,75 Kb. 1
czytać
Opinia prawnaOpinia prawna
Zgłaszane są wątpliwości, czy poszczególne świadczenia zdrowotne muszą być wykonywane na podstawie wystawionego zlecenia lekarskiego, czy też zasadność ich wykonania I sama realizacja pozostaje w gestii oceny pielęgniarki
92,41 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotneUmowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI wydział Gospodarczy krs pod nr 0000046052, nip: 677-16-94-570, regon: 000290073
56,66 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotneUmowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI wydział Gospodarczy krs pod nr 0000046052, nip: 677-16-94-570, regon: 000290073
56,75 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotneUmowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI wydział Gospodarczy krs pod nr 0000046052, nip: 677-16-94-570, regon: 000290073
57,64 Kb. 1
czytać
Narodowego funduszu zdrowiaNarodowego funduszu zdrowia
Dotyczy pism: znak: nrpiP/xvii/nfz/117/06 z dnia 0 października 2006 r., nrpiP/xvii/nfz/132/06 z dnia listopada 2006 r nrpiP/xvii/nfz/142/06 z dnia L grudnia 2006 r
110,46 Kb. 1
czytać
Szczeg warunkiSzczeg warunki
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku, o działalności leczniczej (t j. Dz. U. z 2013 r poz. 217 z późn zm.) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
48,29 Kb. 1
czytać
Zespół Przychodni Lekarskich olk w ToruniuZespół Przychodni Lekarskich olk w Toruniu
Konkursu ofert w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej mswia we wrocławiu
152,41 Kb. 1
czytać
Standardy nauczania dla kierunku studiówStandardy nauczania dla kierunku studiów
Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 5000. Liczba punktów ects (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 300
112,1 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotneUmowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI wydział Gospodarczy krs pod nr 0000046052, nip: 677-16-94-570, regon: 000290073
56,66 Kb. 1
czytać
Program KonferencjiProgram Konferencji
Rola symulacji w edukacji specjalistów w zakresie anestezjologii I intensywnej terapii
25,32 Kb. 1
czytać
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotneUmowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI wydział Gospodarczy krs pod nr 0000046052, nip: 677-16-94-570, regon: 000290073
56,75 Kb. 1
czytać
Zarządzenie Nr …Zarządzenie Nr …
98,8 Kb. 1
czytać
We Wrocławiu pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu reprezentowanym przez Komendanta – płk lekWe Wrocławiu pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu reprezentowanym przez Komendanta – płk lek
Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu reprezentowanym przez Komendanta – płk lek. Wojciecha Tańskiego
113,8 Kb. 1
czytać
We Wrocławiu pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu reprezentowanym przez Komendanta – płk lekWe Wrocławiu pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu reprezentowanym przez Komendanta – płk lek
Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu reprezentowanym przez Komendanta – płk lek. Wojciecha Tańskiego
53,08 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna