Biuro rzecznika praw obywatelskichBiuro rzecznika praw obywatelskich
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
196,01 Kb. 3
czytać
O g ł o s z e n I eO g ł o s z e n I e
Przetarg nieograniczony dla dostaw o wartości zamówienia przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro
393,29 Kb. 4
czytać
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” ul. Nowa 1, 21-070 Cyców tel. 82 56 77 675 zapytanie ofertowe stowarzyszenie lokalna grupa działania „polesie”Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” ul. Nowa 1, 21-070 Cyców tel. 82 56 77 675 zapytanie ofertowe stowarzyszenie lokalna grupa działania „polesie”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie” ul. Nowa 1, 21-070 Cyców tel. 82 56 77 675
398,95 Kb. 1
czytać
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówKleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0,67 Mb. 4
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
441,55 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (siwz) na dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologiiSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego (siwz) na dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1,04 Mb. 9
czytać
Do przetargu nieograniczonegoDo przetargu nieograniczonego
Najem urządzeń – samoobsługowe terminale płatnicze dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych”
444,79 Kb. 3
czytać
Rozdział Postanowienia ogólneRozdział Postanowienia ogólne
Regulamin kart kredytowych business w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A.”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady wydawania I używania kart kredytowych business
148,25 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: spzoz-vi-025/ZP/4/2000 Bielsk Podlaski dnia: 03. 01. 2000rZnak sprawy: spzoz-vi-025/ZP/4/2000 Bielsk Podlaski dnia: 03. 01. 2000r
Przetarg nieograniczony na dostawę o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej
340,57 Kb. 4
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
0,51 Mb. 3
czytać
Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, odczynnikóW I materiałÓw laboratoryjnychDostawę materiałÓw jednorazowego użytku, odczynnikóW I materiałÓw laboratoryjnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
441,11 Kb. 2
czytać
Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, nip 527-021-07-44Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, nip 527-021-07-44
Pełnienie funkcji operatora systemów bezpieczeństwa I odwodnienia w tunelu zagłębienia Wisłostrady w Warszawie”
0,52 Mb. 12
czytać
Dostawy laminatów zabudowy wewnętrznej (okna, drzwi, osłony, słupki) do wykonania ot6 wagonów ngt 6 I seriaDostawy laminatów zabudowy wewnętrznej (okna, drzwi, osłony, słupki) do wykonania ot6 wagonów ngt 6 I seria
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez mpk s. A. w Krakowie”
148,49 Kb. 1
czytać
Cena specyfikacji …Cena specyfikacji …
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez mpk s. A. w Krakowie”
139,67 Kb. 1
czytać
Dostawy preparatów chemii warsztatowej: loctite – teroson – henkelDostawy preparatów chemii warsztatowej: loctite – teroson – henkel
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez mpk s. A. w Krakowie”
141,52 Kb. 1
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna