Ogłoszenie o konkursie na dyżury lekarskieOgłoszenie o konkursie na dyżury lekarskie
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r
490,76 Kb. 3
czytać
Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07Postępowanie znak: sz-2100-13(52/ZP/07)-07
Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz implantów do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa dla Oddziału Neurotraumatologicznego wsz w Płocku
1,27 Mb. 11
czytać
Warunków zamówieniaWarunków zamówienia
Specyfikację zatwierdził
0,65 Mb. 2
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
158,24 Kb. 1
czytać
Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, nip 527-021-07-44Miasto stołeczne warszawa zarząd dróg miejskich 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120, nip 527-021-07-44
Dostawa, montaż I uruchomienie 290 szt jednakowych, fabrycznie nowych parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie (sppn), a także zapewnienie łączności, serwis gwarancyjny oraz ich bieżące utrzymanie”
286,09 Kb. 2
czytać
Dostawy części produkcji: Webasto, Aurora, Eberspeacher, Lemforder, Pedro-Sanz, Te-ha-bud, vdo, Bedia oraz zamiennych przeznaczonych do autobusów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S. A. w KrakowieDostawy części produkcji: Webasto, Aurora, Eberspeacher, Lemforder, Pedro-Sanz, Te-ha-bud, vdo, Bedia oraz zamiennych przeznaczonych do autobusów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S. A. w Krakowie
160,02 Kb. 1
czytać
Numer sprawyNumer sprawy
Ustawą”. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego I wykonawców stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
143,38 Kb. 1
czytać
Im. Marii Skłodowskiej – CurieIm. Marii Skłodowskiej – Curie
Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
0,86 Mb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0Specyfikacja istotnych warunków zamówienia aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne sa ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice0
Prawo zamówień publicznych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
0,69 Mb. 5
czytać
Oraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, pozOraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, poz
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,86 Mb. 9
czytać
Specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja istotnych warunkóW
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) o wartości szacunkowej niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 133. 000 euro
1,51 Mb. 1
czytać
Ie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroIe przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
172,96 Kb. 1
czytać
Warunków zamówieniaWarunków zamówienia
Specyfikację zatwierdził
499,1 Kb. 2
czytać
Ogólne warunki ubezpieczeniaOgólne warunki ubezpieczenia
Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., zwane dalej Signal Iduna S. A
103,54 Kb. 1
czytać
Dla wydziału nauk o żywności I rybactwa Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie dalej zwana „specyfikacją”Dla wydziału nauk o żywności I rybactwa Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie dalej zwana „specyfikacją”
Pzp” oraz wydanych I obowiązujących na jej podstawie przepisów wykonawczych. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej specyfikacji zastosowanie bezpośrednie ma pzp
373,14 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna