Biuro rzecznika praw obywatelskichBiuro rzecznika praw obywatelskich
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
229,98 Kb. 4
czytać
Biuro rzecznika praw obywatelskichBiuro rzecznika praw obywatelskich
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej „ustawą”
230,07 Kb. 3
czytać
Miasto stołeczne warszawa reprezentowane przezMiasto stołeczne warszawa reprezentowane przez
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (0 22) 620-10-21 fax: (0 22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
0,89 Mb. 21
czytać
Gmina miejska tczewGmina miejska tczew
Dostawę pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęĆ kształtujących kompetencje cyfrowe w ramach projektu: sięgnijmy po więcej rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkóŁ podstawowych I gimnazjalnych z terenu gminy miejskiej tczew
0,89 Mb. 3
czytać
Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowychDostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1,32 Mb. 9
czytać
Biuro rzecznika praw obywatelskichBiuro rzecznika praw obywatelskich
Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”
257,96 Kb. 5
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centralaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r zwaną dalej ustawą – Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
129,21 Kb. 1
czytać
Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14Ujednolicona wersja siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr sprawy: zp/czd/94/14
Przedmiot zamówienia: Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny I nadzór autorski kompletnego systemu informatycznego klasy his wraz z integracją systemów I urządzeń peryferyjnych
3,72 Mb. 23
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę sprzętu do operacji ortopedycznych I neurochirurgicznych dla spdsk w warszawie” rejzampub/01/2018
476,63 Kb. 3
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
220,01 Kb. 2
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-91-71 nip 527-021-07-44
248,02 Kb. 2
czytać
Dostawy części zamiennych przeznaczonych do autobusów marki man, ikarus eksploatowanych w mpk s. A. w KrakowieDostawy części zamiennych przeznaczonych do autobusów marki man, ikarus eksploatowanych w mpk s. A. w Krakowie
155,56 Kb. 1
czytać
Oraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, pozOraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, poz
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,77 Mb. 8
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Dostawę sprzętu medycznego specjalistycznego dla spdsk w warszawie” rejzampub/25/2018
248,53 Kb. 2
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
0,56 Mb. 3
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna