Instytut Biopolimerów I Włókien Chemicznych zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu wewnętrznego tzw audytu otwarciaInstytut Biopolimerów I Włókien Chemicznych zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu wewnętrznego tzw audytu otwarcia
62,94 Kb. 1
czytać
Dalej zwana siwz) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznychDalej zwana siwz) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
Na kompleksowe ubezpieczenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uniwersyteckiego szpitala klinicznego im. Wojskowej akademii medycznej uniwersytetu medycznego w łodzi – centralnego szpitala weteranóW
2,71 Mb. 23
czytać
ZatwierdzonoZatwierdzono
Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem I wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa I dostarczanie materiałÓw eksploatacyjnych
0,69 Mb. 1
czytać
Dostawa wyposażenia medycznegoDostawa wyposażenia medycznego
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 30 do godziny 15: 05
0,94 Mb. 7
czytać
O wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustO wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 30 do godziny 15: 05
0,88 Mb. 17
czytać
IdentyfikatorIdentyfikator
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
0,73 Mb. 7
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebliSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebli
Tom II: projekt umowy zamawiający wymaga, aby umowa została podpisana na warunkach tu określonych
3,71 Mb. 18
czytać
Zapytanie ofertowe z dnia 01. 02. 2017r. W przedmiocie usługi: przeprowadzenie szkolenia dla członków rady oraz pracowników biura stowarzyszenia społecznej samopomocy lokalna grupa działaniaZapytanie ofertowe z dnia 01. 02. 2017r. W przedmiocie usługi: przeprowadzenie szkolenia dla członków rady oraz pracowników biura stowarzyszenia społecznej samopomocy lokalna grupa działania
Przeprowadzenie szkolenia dla członków rady oraz pracowników biura stowarzyszenia społecznej samopomocy lokalna grupa działania
410,23 Kb. 1
czytać
Kogeneracja sKogeneracja s
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ampli za I półrocze 2013r
56 Kb. 1
czytać
Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57
Rozdz. I informacja o Zamawiającym Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
176,1 Kb. 1
czytać
Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie Ul. Korczyńska 57Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie Ul. Korczyńska 57
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
161,93 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawieSamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny w warszawie
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 00 do godziny 14: 30
482,52 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebliSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebli
Tom II: projekt umowy zamawiający wymaga, aby umowa została podpisana na warunkach tu określonych
3,71 Mb. 18
czytać
Zp/czd/ 111/12 specyfikacjaZp/czd/ 111/12 specyfikacja
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp
0,96 Mb. 16
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1,61 Mb. 11
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna