Dział Zamówień Publicznych I ZaopatrzeniaDział Zamówień Publicznych I Zaopatrzenia
Krosno, dnia
117,03 Kb. 1
czytać
Dział Zamówień Publicznych I ZaopatrzeniaDział Zamówień Publicznych I Zaopatrzenia
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
100,28 Kb. 1
czytać
Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowymZaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym
Kompleksowe zorganizowanie I przeprowadzenie szkolenia z zakresu inżynierii rekonstrukcyjnej Inżynieria rekonstrukcyjna w praktyce przemysłowej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej
92,53 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny dziecięcy szpital klinicznySamodzielny publiczny dziecięcy szpital kliniczny
Dostawę narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego specjalistycznego dla spdsk w warszawie” rejzampub/33/2017
450,03 Kb. 2
czytać
Ilość stron z załącznikamiIlość stron z załącznikami
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez mpk s. A. w Krakowie”
151,88 Kb. 1
czytać
Specyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni aSpecyfikacj a istotnychwarunk ó wzam ó wieni a
Wosku kostnego, gazy hemostatycznej, klejów tkankowych, GĄbki kolagenowej I hydrożelowego zestawu polimerowego
158,98 Kb. 1
czytać
Dostawa samochodów dostawczych typu furgon na potrzeby techniczne zabezpieczenia ruchuDostawa samochodów dostawczych typu furgon na potrzeby techniczne zabezpieczenia ruchu
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez mpk s. A. w Krakowie”
145,17 Kb. 1
czytać
WnioskodawcaWnioskodawca
Imię, nazwisko, adres, pesel …
70,46 Kb. 1
czytać
Siwz dostawa oprogramowania Dla Wydziału Technologii I Inżynierii ChemicznejSiwz dostawa oprogramowania Dla Wydziału Technologii I Inżynierii Chemicznej
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
161,84 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zakup drukarek, urządzeń drukujących wielofunkcyjnych, skaneróWSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia zakup drukarek, urządzeń drukujących wielofunkcyjnych, skaneróW
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
481,01 Kb. 5
czytać
Zapytanie ofertowe nr 2/2018/gi wprowadzenieZapytanie ofertowe nr 2/2018/gi wprowadzenie
Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”
131,8 Kb. 1
czytać
Samodzielny publiczny kliniczny szpital okulistycznySamodzielny publiczny kliniczny szpital okulistyczny
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej siwz
109,1 Kb. 1
czytać
Umowa o dofinansowanie projektuUmowa o dofinansowanie projektu
Nr tytuł Projektu: „ ”
211,72 Kb. 4
czytać
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20
Ubezpieczenie na życie pracowników uniwersytetu technologiczno – przyrodniczego im. Jana I jędrzeja śniadeckich w bydgoszczy oraz członków ich rodzin
206,25 Kb. 3
czytać
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-49/15/PJDo Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-49/15/PJ
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowanie nr A120-211-49/15/PJ
123,75 Kb. 1
czytać

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna