Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
165,59 Kb. 1
czytać
Oraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, pozOraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, poz
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,77 Mb. 8
czytać
Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych metalowych pojemników uchylnych do pracy w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych metalowych pojemników uchylnych do pracy w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”
Dostawa 10 sztuk nowych metalowych pojemników uchylnych do pracy w instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie”
223 Kb. 2
czytać
Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowychDostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1,32 Mb. 9
czytać
Dostawy taśmy srebrnej I spoiwa srebrnego do regeneracji styków do wagonów tramwajowychDostawy taśmy srebrnej I spoiwa srebrnego do regeneracji styków do wagonów tramwajowych
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez mpk s. A. w Krakowie”
155,09 Kb. 1
czytać
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego centrala 00 – 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 190, zwana dalej „Zamawiającym” lub „krus” ogłasza postępowanie
194,88 Kb. 2
czytać
Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr sprawy: izz/npz/6/ZP/18) – wzór Umowy umowaZałącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (nr sprawy: izz/npz/6/ZP/18) – wzór Umowy umowa
Warszawie (02-903), ul. Powsińska 61/63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000153083
188,88 Kb. 2
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
W trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
376,66 Kb. 4
czytać
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 94 011, faxWojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 94 011, fax
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1,12 Mb. 2
czytać
Zatwierdzam: zbąszynek, dnia 24. 01. 2012r. SporządziłZatwierdzam: zbąszynek, dnia 24. 01. 2012r. Sporządził
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr113 poz 759, oraz
196,08 Kb. 1
czytać
Oraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, pozOraz ustawy z 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych Dz. U. z 2010 r nr 107, poz
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,86 Mb. 9
czytać
000 euro pod nazwą000 euro pod nazwą
Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
0,87 Mb. 4
czytać
Dział Zamówień Publicznych I ZaopatrzeniaDział Zamówień Publicznych I Zaopatrzenia
Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
131,79 Kb. 1
czytać
Zaproszenie do składania ofert na Obsługę bankową Szpitala Powiatowego w Zawierciu Ul. Miodowa 14Zaproszenie do składania ofert na Obsługę bankową Szpitala Powiatowego w Zawierciu Ul. Miodowa 14
Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa bankowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu ul. Miodowa 14”
95,54 Kb. 1
czytać
Dostawa sukcesywna kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w BydgoszczyDostawa sukcesywna kart procesorowych wraz z wyposażeniem dodatkowym dla Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
249,13 Kb. 4
czytać

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna