Kryteria wyboru projektuKryteria wyboru projektu
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy
103,53 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 6 – wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanieZałącznik nr 6 – wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego
429,36 Kb. 1
czytać

1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna