Regulamin konkursuRegulamin konkursu
Poddziałanie 2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs
0,89 Mb. 11
czytać
Regulamin dotyczący zwrotu poniesionych wydatkóWRegulamin dotyczący zwrotu poniesionych wydatkóW
Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju”
137,75 Kb. 1
czytać
NabóR nr 8/2017/efs w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania \"Puszcza Białowieska\" 2014-2020NabóR nr 8/2017/efs w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" 2014-2020
V wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia 24
361,64 Kb. 10
czytać
Regulamin konkursuRegulamin konkursu
Poddziałanie 1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zit
0,55 Mb. 11
czytać
Kryteria wyboru projektuKryteria wyboru projektu
Typ projektu (,,systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi )
95,61 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursuRegulamin konkursu
Poddziałanie 1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zit
0,55 Mb. 11
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmującaKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łÓdzkiego na lata 2014 2020 instytucja przyjmująca
Załącznik 6 – Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
367,83 Kb. 1
czytać
Regulamin konkursuRegulamin konkursu
Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych
1,49 Mb. 9
czytać
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nrWydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nr
Działanie 1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego I prywatnego
0,59 Mb. 12
czytać
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nrWydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nr
Działanie Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego I średniego
0,67 Mb. 12
czytać
Nr rpsw. 08. 04. 02-26-0003/16 realizowanego przez „pretenderNr rpsw. 08. 04. 02-26-0003/16 realizowanego przez „pretender
Beneficjentem w ramach Działania 4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
104,85 Kb. 2
czytać
Załącznik – WzórZałącznik – Wzór
Działanie Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
271,68 Kb. 1
czytać
Kryteria wyboru projektuKryteria wyboru projektu
W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy łącznie zostały spełnione następujące elementy
78,46 Kb. 1
czytać
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nrWydział Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin konkursu nr
Poddziałanie 1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – zit
0,55 Mb. 11
czytać
Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznegoKarta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego I pozakonkursowego z europejskiego funduszu społecznego
Załącznik nr 4 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efs w ramach rpo wł na lata 2014 – 2020
273,63 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna