Specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej j 130 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej j 130 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
436,62 Kb. 3
czytać
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dlaZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla
Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp z o o w Krakowie”
0,56 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów komputerowych I sprzętu peryferyjnego do siedziby ioś-pib przy ul. Kruczej 5/11D w WarszawieSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów komputerowych I sprzętu peryferyjnego do siedziby ioś-pib przy ul. Kruczej 5/11D w Warszawie
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów komputerowych I sprzętu peryferyjnego do siedziby ioś-pib przy
0,52 Mb. 5
czytać
Zatwierdzam dataZatwierdzam data
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2,56 Mb. 18
czytać
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb
1,08 Mb. 1
czytać
Zatwierdzam o p. Dowódca jw nr 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam o p. Dowódca jw nr 4724 płk Mirosław krupa
Prawo zamówień publicznych (teks jedn. Dz. U. 2017 r poz. 1579 z późn zm.), dalej zwaną ustawą. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwoty 144 000,00 euro. Kurs euro 4,3117
0,95 Mb. 11
czytać
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 93 496, faxWojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 93 496, fax
Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami I zestawy pakietów oprogramowania
1,75 Mb. 3
czytać
Zp. 271. 01. 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaZp. 271. 01. 2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy
1,1 Mb. 7
czytać
Spzzoz. XII. 381. 27/2018 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. XII. 381. 27/2018 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy implantów neurochirurgicznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
0,9 Mb. 1
czytać
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków Postępowanie nr dz. 271. 129. 2018Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków Postępowanie nr dz. 271. 129. 2018
Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb projektu pt. „Mechanizmy powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych po operacji Fontana” finansowanego z Narodowego Centrum Nauki zgodnie z umową o numerze umo-2017/27/B/nzs/02186 I odczynników
350,73 Kb. 3
czytać
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I AutostradGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad
Dostawa urządzeń I specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach rozbudowy laboratorium badawczego mikotoksyn o pracownię hodowli komórkowych I testów toksyczności etap 3
1,09 Mb. 1
czytać
Zp. 271 2018 Gmina GolinaZp. 271 2018 Gmina Golina
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zwane dalej "postępowaniem" prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
2,63 Mb. 35
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 97 / 2017Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 97 / 2017
Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, zwany w dalszym ciągu „Zamawiającym”, działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Referat 138,48 Kb. 1
czytać
Strzyżewice (gmina) [0609122] Urząd 2008-03-13 ÷ 2008-05-30 kompleksowa wystąpienie pokontrolneStrzyżewice (gmina) [0609122] Urząd 2008-03-13 ÷ 2008-05-30 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
W dniach od 13 marca do 30 maja 2008 r inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie – Joanna Przednowek, Magdalena Pyda I krzysztof Bartosik– przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Strzyżewice
73,24 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacjaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
392,73 Kb. 1
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna