Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów medycznych I opatrunkowychSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów medycznych I opatrunkowych
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 30 do godziny 15: 05
0,61 Mb. 6
czytać
Umowa nr iwUmowa nr iw
Nazwa zamówienia publicznego: „Budowa targowiska handlowego w msc. Szczawin, gm. Goworowo”
439,01 Kb. 3
czytać
Do przetargu nieograniczonegoDo przetargu nieograniczonego
Najem urządzeń – samoobsługowe terminale płatnicze dla Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądów Rejonowych”
444,79 Kb. 3
czytać
Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, odczynnikóW I materiałÓw laboratoryjnychDostawę materiałÓw jednorazowego użytku, odczynnikóW I materiałÓw laboratoryjnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
441,11 Kb. 2
czytać
Dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi Gdańska 43 współfinansowanego ze środkówDotyczy projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi Gdańska 43 współfinansowanego ze środków
Dotyczy projektu pn. „Rewitalizacja infrastruktury Muzeum Sztuki w Łodzi – Gdańska 43” współfinansowanego ze środków
470,26 Kb. 3
czytać
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Dostawa serwera dyskowego wraz z dodatkową przestrzenią dyskową na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”
0,88 Mb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w KatowicachSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w Katowicach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15 40 074 Katowice
0,64 Mb. 1
czytać
Nazwa I adres zamawiającegoNazwa I adres zamawiającego
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1579) zwanej dalej ustawą
172,65 Kb. 1
czytać
Znak sprawy: Zapasowe Centrum Danych – 155 2015Znak sprawy: Zapasowe Centrum Danych – 155 2015
Zapasowe Centrum Danych dla Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego
0,49 Mb. 5
czytać
Siwz nowela 2016 dużaSiwz nowela 2016 duża
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań regon 000288834, nip 779-20-33-466, krs 0000001852
382,1 Kb. 3
czytać
Plan szkoleniaPlan szkolenia
Przeprowadzenie szkolenia: pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego I kurs ogólnobudowlany nowoczesne wykańczanie wnętrz w ramach projektu systemowego „efs nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
199,56 Kb. 1
czytać
Na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki, Otolaryngologii i Interwencyjnego Centrum Neuroterapii dla Mazowieckiego Szpitala BródnowskiegoNa zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Okulistyki, Otolaryngologii i Interwencyjnego Centrum Neuroterapii dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do
0,74 Mb. 9
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr pz-2386 Dostawa kabli elektroenergetycznych 110kVSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia nr pz-2386 Dostawa kabli elektroenergetycznych 110kV
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2017 r poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”
392,03 Kb. 3
czytać
Zatwierdzam dataZatwierdzam data
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
1,34 Mb. 15
czytać
Zamawiający Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp z o o. ul. Kościuszki 28, 09 – 402 PłockZamawiający Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp z o o. ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7: 30 do godziny 15: 05
0,59 Mb. 7
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna