Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 144 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
271,61 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupaZatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupa
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r poz. 1579 z późn zm.), dalej zwaną ustawą. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwoty 144 000,00 euro. Kurs euro 4,3117
0,95 Mb. 10
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśnikuSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśniku
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
0,8 Mb. 10
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczonySpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony
Dostawę implantów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
318,08 Kb. 2
czytać
Wojewódzki szpital specjalistycznyWojewódzki szpital specjalistyczny
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą pzp” oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
254,7 Kb. 3
czytać
Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w KrakowieKrakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji I uruchomienie redundantnego systemu ciągłego pomiaru emisji na Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów dla istniejącego, pracującego na liniach nr 1 I 2
0,64 Mb. 3
czytać
Warunków zamówieniaWarunków zamówienia
Specyfikację zatwierdził
499,1 Kb. 2
czytać
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoProwadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom
456,77 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Zakup serwerów, macierzy oraz urządzeń drukujących na potrzeby Centrum Obsługi Druku w Raciborzu”
328,32 Kb. 2
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 97 / 2017Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Postępowanie Nr 97 / 2017
Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, zwany w dalszym ciągu „Zamawiającym”, działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Referat 138,48 Kb. 1
czytać
Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”Istotnych warunków zamówienia „Dostawa materiałów wszczepiennych”
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 I nast ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”
0,89 Mb. 11
czytać
Zatwierdzam dataZatwierdzam data
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
2,55 Mb. 18
czytać
1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego1. Nazwa i adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego
Nazwa I adres zamawiającego oraz adres strony internetowej zamawiającego Szpital Wojewódzki im. Św. łukasza w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
206 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w KatowicachSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w Katowicach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15 40 074 Katowice
0,63 Mb. 1
czytać
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówKleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0,67 Mb. 4
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna