Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 tys euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”
265,1 Kb. 1
czytać
Zatwierdzam dowódca jw4026Zatwierdzam dowódca jw4026
Wynajęcie cywilnego statku powietrznego wraz z załogą do zabezpieczenia specjalistycznego szkolenia spadochronowego
257,59 Kb. 1
czytać
Przeniesienie07Przeniesienie07
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
235 Kb. 2
czytać
Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowychDostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1,32 Mb. 9
czytać
Siwz nowela 2016 dużaSiwz nowela 2016 duża
Sondy do aparatu Cryo-s electric II painless, łączne, kątowe, z eurostymulacją. Średnica 2mm
367,12 Kb. 4
czytać
Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w KrakowieKrakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie
1,11 Mb. 3
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
0,76 Mb. 6
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Usługa ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników Urzędu Miasta oraz członków ich rodzin
441,12 Kb. 5
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (roboty budowlane) „remont przejazdu kolejowego wbk 156 w szerokim borze”Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (roboty budowlane) „remont przejazdu kolejowego wbk 156 w szerokim borze”
Przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
279,72 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwroty mają następujące znaczenie
337,5 Kb. 3
czytać
5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Dostawa implantów wraz z instrumentarium dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla al. Focha 33 w Krakowie”
397,92 Kb. 4
czytać
InformatyzacjaInformatyzacja
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
1,19 Mb. 3
czytać
Siwz nowela 2016 dużaSiwz nowela 2016 duża
Zestaw do endoskopii dróg moczowych, instalacja sprzętu, szkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu
468,59 Kb. 3
czytać
Warunków zamówieniaWarunków zamówienia
Specyfikację zatwierdził
0,65 Mb. 2
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
331,39 Kb. 2
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna