Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w KatowicachSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez rckiK w Katowicach
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15 40 074 Katowice
0,63 Mb. 1
czytać
Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57
Rozdz. I informacja o Zamawiającym Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
176,1 Kb. 1
czytać
Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie Ul. Korczyńska 57Zamawiający : Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie Ul. Korczyńska 57
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
161,93 Kb. 1
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze majątkowo-finansowym”
428,65 Kb. 3
czytać
Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPostępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip um rybnik eu I na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
1,27 Mb. 5
czytać
Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ul. Okopowa 2AProkuratura Okręgowa w Lublinie Ul. Okopowa 2A
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośĆ kwoty 144. 000 Euro na grupowe ubezpieczenie pracownikóW
2,59 Mb. 14
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebliSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebli
Tom II: projekt umowy zamawiający wymaga, aby umowa została podpisana na warunkach tu określonych
3,71 Mb. 18
czytać
Początek formularza Ogłoszenie nr 517640-n-2018 z dnia 2018-02-13 rPoczątek formularza Ogłoszenie nr 517640-n-2018 z dnia 2018-02-13 r
Wojewódzki Szpital Zespolony: Dostawa okulistycznych materiałów operacyjnych: jałowych zestawów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, soczewek z pmma, noży do witrektomii dla potrzeb Oddziału Okulistycznego wsz w Płocku
79,79 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczneSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Dostawa okulistycznych materiałów operacyjnych: jałowych zestawów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, soczewek pmma, noży do witrektomii dla potrzeb Oddziału Okulistycznego wsz w Płocku
359,16 Kb. 3
czytać
Nr referencyjny sprawy: la/ZP/140/07Nr referencyjny sprawy: la/ZP/140/07
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej zamówieniem, na
76,87 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1,61 Mb. 11
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
0,79 Mb. 8
czytać
Gmina miejska tczewGmina miejska tczew
Dostawę pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęĆ kształtujących kompetencje cyfrowe w ramach projektu: sięgnijmy po więcej rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkóŁ podstawowych I gimnazjalnych z terenu gminy miejskiej tczew
0,89 Mb. 3
czytać
Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Zakup z dostawą endoprotez I materiałÓw ortopedycznych wraz z dzierżAWĄ instrumentarium oraz osprzęt do ercp
2,1 Mb. 21
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. „Remont drogi k. TĘCzowej doliny nr ewid działki 787 w machowej km 0+019 0+683” w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze dla zamówień o wartości poniżej progu ueSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. „Remont drogi k. TĘCzowej doliny nr ewid działki 787 w machowej km 0+019 0+683” w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze dla zamówień o wartości poniżej progu ue
Pn. „Remont drogi k. TĘCzowej doliny nr ewid działki 787 w machowej km 0+019 0+683”
175,66 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna