Zatwierdzam dataZatwierdzam data
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
1,35 Mb. 15
czytać
Nazwa I adres zamawiającegoNazwa I adres zamawiającego
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 1579) zwanej dalej ustawą
180,08 Kb. 1
czytać
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówKleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0,71 Mb. 4
czytać
Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”
77,43 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
0,84 Mb. 8
czytać
ZatwierdzonoZatwierdzono
Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących wraz z zakupem I wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie oraz obsługa serwisowa I dostarczanie materiałÓw eksploatacyjnych
0,69 Mb. 1
czytać
IdentyfikatorIdentyfikator
Euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
0,73 Mb. 7
czytać
Szpital specjalistyczny nr 1Szpital specjalistyczny nr 1
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji, dostawa soczewek
307,01 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebliSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebli
Formularze wyceny poszczególnych części wraz z opisem przedmiotu zamówienia
3,48 Mb. 22
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebliSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro pod nazwą: Zakup I dostawa pomocy dydaktycznych, mebli
Tom II: projekt umowy zamawiający wymaga, aby umowa została podpisana na warunkach tu określonych
3,71 Mb. 18
czytać
Zatwierdzam dataZatwierdzam data
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
1,63 Mb. 14
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pnSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym pn
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku obłożeń na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli z podziałem na 10 Pakietów”
0,67 Mb. 10
czytać
Nasz znak: pcprNasz znak: pcpr
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego dla 32 bo zorganizowanych na terenie Powiatu Skierniewickiego lub Miasta Skierniewice lub nie dalej niż w miejscowości położonej 25 km w obrębie Skierniewic wraz z dojazdem z miasta Skierniewice
371,79 Kb. 5
czytać
Mariusz RebczynskiMariusz Rebczynski
Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin
304,22 Kb. 1
czytać
Kraków, dnia 19Kraków, dnia 19
Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii I transplantologii”, nr rpmp. 12. 01. 02-12-0605/16, współfinansowanego przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
0,89 Mb. 5
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna