Samodzielny PublicznySamodzielny Publiczny
Zakup z dostawą endoprotez I materiałÓw ortopedycznych wraz z dzierżAWĄ instrumentarium, osprzęt do ercp oraz uzupełnienie lekóW
1,72 Mb. 19
czytać
5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Dostawę implantów wraz z instrumentarium do zabiegów dla Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
439,3 Kb. 3
czytać
Nr sprawy: zp 81 / 2016 ZamawiającyNr sprawy: zp 81 / 2016 Zamawiający
Prawo zamówień publicznych – ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn zm) zwanej dalej „ustawą”) na dostawy przedmiotu zamówienia
149,92 Kb. 1
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „siwz”, zastosowanie mają przepisy ustawy pzp
211,25 Kb. 5
czytać
Warszawa, dnia 5Warszawa, dnia 5
Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawóW, wstępnie przygotowanych materiałÓw I akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem
78,6 Kb. 1
czytać
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I AutostradGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad
Dostawa urządzeń I specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach rozbudowy laboratorium badawczego mikotoksyn o pracownię hodowli komórkowych I testów toksyczności etap 3
1,09 Mb. 1
czytać
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o. ul. Chełmońskiego 1Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o. ul. Chełmońskiego 1
Hdtv dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp z o o
304,69 Kb. 2
czytać
Rybnik, dniaRybnik, dnia
Udostępnienie I wdrożenie systemu do rozliczania czasu I kosztów pobytu dziecka w przedszkolu w 38 rybnickich przedszkolach oraz dostawa urządzeń rejestracji wejść/wyjść wraz z instalacją I konfiguracją
0,54 Mb. 3
czytać
Zatwierdzam dataZatwierdzam data
Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
1,63 Mb. 15
czytać
Zatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupaZatwierdzam o p. Dowódca jw 4724 płk Mirosław krupa
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r poz. 2164 z późn zm.), dalej zwaną ustawą. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwoty 135 000,00 euro. Kurs euro 4,1749
0,82 Mb. 4
czytać
Znak sprawy: zp/8/PN/2011Znak sprawy: zp/8/PN/2011
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dla przedmiotu zamówienia o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004r
252,24 Kb. 2
czytać
Materiał wysyłkowy zw z Seminarium Działania I po igMateriał wysyłkowy zw z Seminarium Działania I po ig
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 ze zm.)
430,06 Kb. 4
czytać
InstrukcjaInstrukcja
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15 40 074 Katowice
0,65 Mb. 1
czytać
Nr sprawy: zp 70 / 2016 ZamawiającyNr sprawy: zp 70 / 2016 Zamawiający
Prawo zamówień publicznych – ( Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z późn zm) zwanej dalej „ustawą”) na dostawy przedmiotu zamówienia
151,25 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzinSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników opi pib oraz członków ich rodzin
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
448,13 Kb. 4
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna