Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2”
437,75 Kb. 3
czytać
Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowychDostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1,32 Mb. 9
czytać
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym naNawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne
479,31 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośĆ kwoty 144. 000 Euro na grupowe ubezpieczenie pracownikóWSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośĆ kwoty 144. 000 Euro na grupowe ubezpieczenie pracownikóW
1,35 Mb. 14
czytać
Istotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówieniaIstotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówienia
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1986) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
0,79 Mb. 6
czytać
Siwz nowela 2016 dużaSiwz nowela 2016 duża
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, akcesoriów do sterylizacji, wózków do przewozu pacjenta, narzędzi medycznych, worków foliowych wózków anestezjologicznych
0,54 Mb. 4
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna