Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Usługa utrzymania Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2”
437,75 Kb. 3
czytać
Dostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowychDostawę materiałÓw jednorazowego użytku, materiału wiskoelastycznego, stomatologii, JEDNORAZOWYCH materiałÓw hemostatycznych I laparoskopowych
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
1,32 Mb. 9
czytać
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym naNawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne
479,31 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośĆ kwoty 144. 000 Euro na grupowe ubezpieczenie pracownikóWSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartośĆ kwoty 144. 000 Euro na grupowe ubezpieczenie pracownikóW
1,35 Mb. 14
czytać
Istotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówieniaIstotnych warunków zamówienia zakup wraz z dostawą opatrunkóW, RĘkawic chirurgicznych I diagnostycznych tryb udzielania zamówienia
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1986) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
0,79 Mb. 6
czytać
Siwz nowela 2016 dużaSiwz nowela 2016 duża
Dostawa drobnego sprzętu medycznego, akcesoriów do sterylizacji, wózków do przewozu pacjenta, narzędzi medycznych, worków foliowych wózków anestezjologicznych
0,54 Mb. 4
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
W trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 R. Prawo zamówień publicznych
376,66 Kb. 4
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
371,87 Kb. 5
czytać
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 94 011, faxWojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu 87-100 Toruń ul. Św. Józefa 53-59 tel. 0-56 67 94 011, fax
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1,12 Mb. 2
czytać
Nip: 626-034-01-73 regon: 270235840 krs 0000079907Nip: 626-034-01-73 regon: 270235840 krs 0000079907
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 19. 12. 2018 r oraz na stronie internetowej
0,63 Mb. 3
czytać
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w RadomiuMazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp z o o. z siedzibą w Radomiu
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0,95 Mb. 7
czytać
Zatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupaZatwierdzam dowódca jw 4724 /-/ płk Mirosław krupa
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r poz. 1579 z późn zm.), dalej zwaną ustawą. Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została poniżej kwoty 144 000,00 euro. Kurs euro 4,3117
0,95 Mb. 10
czytać
Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 WarszawaCentralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa
Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkach
1,03 Mb. 4
czytać
Dostawę implantóWDostawę implantóW
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z póź. zm., zwaną dalej ustawą pzp)
0,61 Mb. 4
czytać
Gmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w KrakowieGmina Miejska Kraków Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych w Krakowie (zit) – podziale na części
Referat 243,53 Kb. 2
czytać

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna