Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233,5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233,06 Kb. 4
czytać
Dz. Urz. Nbp. 03. 22. 38 Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki PieniężnejDz. Urz. Nbp. 03. 22. 38 Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej
Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 I nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 I nr 154, poz. 1784 I 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 I nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r
181,04 Kb. 3
czytać
Instrukacja obiegu dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w PoznaniuInstrukacja obiegu dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
202,08 Kb. 3
czytać
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 października 2006 roku w sprawie polityki (zasad) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w RadomiuPrezydenta Miasta Radomia z dnia 30 października 2006 roku w sprawie polityki (zasad) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Radomiu
Na podstawie przepisów art oraz I 10 ustawy z dnia 29. 09. 1994r o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U z 2002r Nr 76 poz. 694, z póz zm.) I szczególnych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy z dnia 30. 06. 2005r o finansach publicznych
0,62 Mb. 8
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna