Mysłowice dnia 25Mysłowice dnia 25
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach złożone zostały wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej siwz, zawierające pytania następującej
290,18 Kb. 4
czytać
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn zm. ), zwanej dalej również pzp oraz przepisów wykonawczych do pzp
0,72 Mb. 7
czytać
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn zm. ), zwanej dalej również pzp oraz przepisów wykonawczych do pzp
0,85 Mb. 8
czytać
Znak Sprawy: 14/2007Znak Sprawy: 14/2007
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku
0,53 Mb. 1
czytać
Centrala / Oddział / Inspektorat w Nazwa MiastaCentrala / Oddział / Inspektorat w Nazwa Miasta
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp z o o. Msw/PN/278/12/2011
442,51 Kb. 3
czytać
Zarządzenie nr 3846/V/09 prezydenta miasta łodzi z dnia 17 grudnia 2009 r w sprawie przyjęcia „Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych I komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na rok 2010”Zarządzenie nr 3846/V/09 prezydenta miasta łodzi z dnia 17 grudnia 2009 r w sprawie przyjęcia „Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych I komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na rok 2010”
Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych I komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na rok 2010”
0,81 Mb. 10
czytać
Kompleksowe ubezpieczenie mienia I ryzyk narodowego instytutu fryderyka chopina w warszawie” Część I załOŻenia do programu ubezpieczeńKompleksowe ubezpieczenie mienia I ryzyk narodowego instytutu fryderyka chopina w warszawie” Część I załOŻenia do programu ubezpieczeń
Program ubezpieczeniowy w odniesieniu do wszystkich opisanych powyżej ryzyk obejmuje okres 36 miesięcy z początkiem odpowiedzialności od 15. 03. 2013
231,13 Kb. 3
czytać
Wyjaśnienia specyfikcji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego w którym zamawiajacym jest szczecińsko – Polickie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne spWyjaśnienia specyfikcji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego w którym zamawiajacym jest szczecińsko – Polickie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej pzp
148,43 Kb. 1
czytać
Program ubezpieczeniaProgram ubezpieczenia
Niniejszy opis przedmiotu zamówienia opracowany został przez Konsorcjum firm Mentor S. A. oraz Wesley Brokers Sp z o o
446,42 Kb. 8
czytać
Nip: 626-034-01-73 regon: 270235840 krs 0000079907Nip: 626-034-01-73 regon: 270235840 krs 0000079907
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu 19. 12. 2018 r oraz na stronie internetowej
0,63 Mb. 3
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna