Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007
Kody cpv: 33. 14. 17. 50-2; 33. 18. 41. 00-4,33. 14. 00. 00-3, 33. 14. 17. 70-8, 33. 14. 17. 00-7, 33. 18. 31. 00-7, 33. 18. 32. 00-8
263,95 Kb. 5
czytać
Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177 z dnia lutego 2004r ze zm.)
145,55 Kb. 2
czytać
Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007
Specjalistyczny Szpital im prof. A. Sokołowskiego, 70-891 Szczecin, ul. Sokołowskiego11
167,48 Kb. 3
czytać
Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177 z dnia lutego 2004r ze zm.)
199,97 Kb. 3
czytać
Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9, poz. 177 z dnia lutego 2004r ze zm.)
213,94 Kb. 3
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśnikuSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśniku
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
1,07 Mb. 6
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśnikuSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśniku
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust
0,8 Mb. 10
czytać
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśnikuSamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w kraśniku
Nazwa postępowania – dostawa materiałów opatrunkowych I leków cytostatycznych oraz kontrastów dla sp zoz kraśnik.]
0,8 Mb. 5
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
O wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Pn
426,93 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia spalarnia odpadów medycznych GryficeSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia spalarnia odpadów medycznych Gryfice
Na potrzeby niniejszej siwz za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego
236,65 Kb. 1
czytać
Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007Numer sprawy: 29/D/ecmo/2007
Kody cpv: 33. 14. 17. 50-2; 33. 18. 41. 00-4,33. 14. 00. 00-3, 33. 14. 17. 70-8, 33. 14. 17. 00-7, 33. 18. 31. 00-7, 33. 18. 32. 00-8
215,44 Kb. 4
czytać
Przetargu nieograniczonegoPrzetargu nieograniczonego
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, ich współmałżonków I pełnoletnich dzieci
0,89 Mb. 7
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna