Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (lgr) „Opolszczyzna”Zarząd Województwa Opolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej (lgr) „Opolszczyzna”
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa I nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
89,65 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Norwegii dla min uczestników projektu oraz zakup zewnętrznej usługi w zakresie przygotowania wizyty studyjnej dla kontrahentów/dziennikarzy z usa oraz organizację udziału w międzynarodowych targach branży medycznej w 2017 I 2018 roku oraz działania
359,06 Kb. 1
czytać
Załącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia \"Sąsiedzi\" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawneZałącznik do uchwały nr /2017 Zarządu Stowarzyszenia "Sąsiedzi" r. ZałĄcznik nr 5 do Regulaminu Rady Procedury wyboru I oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych Akty prawne
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności I europejskiego Funduszu Morskiego I rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
1,89 Mb. 13
czytać
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy leader
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
298,56 Kb. 1
czytać
Procedura wyboru operacji przez lgdProcedura wyboru operacji przez lgd
Załącznik nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
341,5 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełnieniaInstrukcja wypełnienia
Zgłaszane projekty (wnioski o dofinansowanie) poddane będą szczegółowej analizie I ocenie co do zgodności z kryteriami wyboru projektów przyjętymi przez Komitet Monitorujący
194,07 Kb. 3
czytać
Opłaty za treści online – mniej niż 20% irlandzkich Internautów jest gotowa płacić za treści pozyskiwane online – takie jak wiOpłaty za treści online – mniej niż 20% irlandzkich Internautów jest gotowa płacić za treści pozyskiwane online – takie jak wi
Miarodajną oceną aktualnej kondycji każdej branży może być zmiana wartości cen udziałów kapitałowych reprezentujących ją firm. Owe zmiany wskazują, że media
83,48 Kb. 1
czytać
Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe
Nowoczesność w rolnictwie” oraz emisję tych filmów w telewizji o ogólnopolskim zasięgu
464,46 Kb. 1
czytać
Rozdział I postanowienia ogólne §1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „PolesieRozdział I postanowienia ogólne §1 Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie
Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Polesie” określa organizację wewnętrzną I tryb pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Polesie
124,54 Kb. 1
czytać
Regulamin naboru wniosków nr 6/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”Regulamin naboru wniosków nr 6/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska gryf”
Przedsięwzięcie 1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej I rekreacyjnej
33,43 Kb. 1
czytać
Instrukcja wypełnieniaInstrukcja wypełnienia
Wniosku o dofinansowanie dla Działania 1 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
455,67 Kb. 3
czytać
Na/P/129/2014 Załącznik z03 do siwz elektroniczny obieg I archiwizacja dokumentówNa/P/129/2014 Załącznik z03 do siwz elektroniczny obieg I archiwizacja dokumentów
ObP:” oznacza, że funkcjonalność jest wymagana najpóźniej w dniu uruchomienia produkcyjnej wersji systemu
193,48 Kb. 1
czytać
FormularzFormularz
Bardzo krótki opis przedsięwzięcia integracyjnego
0,74 Mb. 1
czytać
Formalne I merytoryczne kryteria wyboru projektów dla działania 1Formalne I merytoryczne kryteria wyboru projektów dla działania 1
Cel szczegóŁowy 1: wyeliminowanie terytorialnych róŻnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
3,95 Mb. 53
czytać
Wrocław, dnWrocław, dn
497,35 Kb. 6
czytać

  1   2   3   4   5   6


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna