Ftp (File Transfer Protocol)Ftp (File Transfer Protocol)
Protokół używany do kopiowania plików między dwoma komputerami w sieci Internet. Część pakietu protokołów tcp/IP
47,78 Kb. 1
czytać
Nota prasowa system tytanNota prasowa system tytan
Zaawansowane Indywidualne Systemy Walki kr. „Tytan”, oraz negocjacje związane z podpisaniem umowy ramowej na dostawy ww sprzętu wojskowego
14,09 Kb. 1
czytać
Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – podstawy teoretyczneStandard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – podstawy teoretyczne
Standardy pełnią ważną rolę w zapewnieniu właściwej opieki w każdej dziedzinie pielęgniarstwa. Ich zadaniem jest przede wszystkim określenie wzoru postępowania
166,49 Kb. 2
czytać
Regulamin konkursuRegulamin konkursu
Sądowym pod nr krs: 0000058205, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto I wilda w Poznaniu, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 303 846 600,00 zł
91,46 Kb. 1
czytać
1. Gospodarka rynkowa1. Gospodarka rynkowa
Gospodarka rynkowa to taka, w której decyzje dotyczące zakresu I sposobu produkcji, podejmowane są przez suwerenne podmioty gospodarcze, kierujące się własnym interesem I postępujące zgodnie z zasadami racjonalności gospodarowania
170,47 Kb. 1
czytać
Modeli matematycznychModeli matematycznych
Celem jest ogólna refleksja nad metodologicznymi aspektami rozwiązywania problemów naukowych oraz two-rzenia modeli obiektów badawczych, jako metody postępowania naukowego
106,48 Kb. 1
czytać
Gdy dziecko ma trudności w czytaniu, pisaniu I liczniuGdy dziecko ma trudności w czytaniu, pisaniu I liczniu
Przyczyną mogą być tu problemy o charakterze dyslektycznym związane z zaburzeniami korowej części jednego (lub kilku) z analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego
36,42 Kb. 1
czytać
Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”
Załącznik nr do Uchwały Nr 277/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek I położnych z dnia grudnia 2014 r w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
198,69 Kb. 2
czytać
Dorobek Naukowy pracowników ZakładuDorobek Naukowy pracowników Zakładu
Statistical models of rough surfaces for finite element 3D-contact analysis. Archives of Computational Methods in Engineering
74,06 Kb. 1
czytać
Logika formalna – nauka badająca poprawność rozwiązańLogika formalna – nauka badająca poprawność rozwiązań
Logika matematyczna – wynik zastosowania języka matematyki I jej metod do logiki formalnej
0,96 Mb. 9
czytać
StandardyStandardy
Rdzonych przez ministra zdrowia I opieki społecznej do wdrożenia pilotażowego. Wytyczne te zostały umieszczone w publikacji redagowanej przez A. Piątek Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce
180,58 Kb. 2
czytać
Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”Słowo od autorów,,Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego”
Załącznik nr do Uchwały Nr 277/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek I położnych z dnia grudnia 2014 r w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
202,38 Kb. 2
czytać
Standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – podstawy teoretyczneStandard pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego – podstawy teoretyczne
Standardy pełnią ważną rolę w zapewnieniu właściwej opieki w każdej dziedzinie pielęgniarstwa. Ich zadaniem jest przede wszystkim określenie wzoru postępowania
166,49 Kb. 2
czytać
Załącznik – WzórZałącznik – Wzór
Działanie Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
314,97 Kb. 2
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna