ZałĄcznik nr 7 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarekZałĄcznik nr 7 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
Przygotowanie pielęgniarki do prowadzenia profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami kardiologicznymi w warunkach oddziału szpitalnego I opieki domowej oraz realizacji szeroko rozumianych działań prozdrowotnych
121,44 Kb. 1
czytać
Bartoszyce, 2015-03-16Bartoszyce, 2015-03-16
Nazwa zadania: Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny I innych artykułów jednorazowego użytku
126,18 Kb. 1
czytać
Leczenie zaawansowanej choroby ParkinsonaLeczenie zaawansowanej choroby Parkinsona
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona I innych Zaburzeń Ruchowych (abstrakt)
47,84 Kb. 1
czytać
Efekty kształcenia dlaEfekty kształcenia dla
Po ukończeniu studiów pierwszego poziomu o profilu profilu praktycznym na kierunku studiów Położnictwo absolwent
199,18 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euroSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej 193 000 euro
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0,55 Mb. 4
czytać
Załącznik Nr 7 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznegoZałącznik Nr 7 ramowy program bloku specjalistycznego specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego
Przygotowanie pielęgniarki do prowadzenia profesjonalnej opieki nad pacjentem ze schorzeniami kardiologicznymi w warunkach oddziału szpitalnego I opieki domowej oraz realizacji szeroko rozumianych działań prozdrowotnych
110,46 Kb. 1
czytać
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówieniaAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Bartoszyce: Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów z włókniny I innych artykułów jednorazowego użytku
370,9 Kb. 5
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna