Dz. Urz. Nbp. 05 11 uchwała nr 25/2005 Zarządu Narodowego Banku PolskiegoDz. Urz. Nbp. 05 11 uchwała nr 25/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
Regulaminu realizacji poleceń wypłaty I operacji czekowych w walutach obcych oraz walucie krajowej w obrocie zagranicznym, skupu I sprzedaży walut obcych dla posiadaczy rachunków bankowych w Narodowym Banku Polskim
89,24 Kb. 1
czytać
Dr Witold ChmielarzDr Witold Chmielarz
Wspomaganie tradycyjnych I nowoczesnych form płatności przez bankowość elektroniczną
263,83 Kb. 3
czytać
Pytania z egzaminu na doradcę podatkowego źródło: Ministerstwo FinansówPytania z egzaminu na doradcę podatkowego źródło: Ministerstwo Finansów
Które szczegółowe zasady wyceny bilansowej I pomiaru wyniku spowodują zwiększenie zysku
151,93 Kb. 1
czytać
Gospodarka ziem polskich pod zaboramiGospodarka ziem polskich pod zaborami
Gospodarka kapitalistyczna na ziemiach polskich rozwijała się z opóźnieniem z powodu długotrwałej dominacji feudalizmu
226,32 Kb. 2
czytać
Rachunkowość bankówRachunkowość banków
Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 I 934, Nr 140, poz. 939 I nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382 uchwala się, co następuje
146,07 Kb. 1
czytać
Dz. Urz. Nbp. 03. 22. 38 Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki PieniężnejDz. Urz. Nbp. 03. 22. 38 Uchwała nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej
Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 I nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 I nr 154, poz. 1784 I 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 I nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r
181,04 Kb. 3
czytać
Wykłady z 14 września 2006 PieniądzWykłady z 14 września 2006 Pieniądz
Płynność na drugim miejscu stopa zwrotu / płynność rośnie potencjalny dochód, mniejsze ryzyko finansowe
109,48 Kb. 1
czytać
Przykłady prac badawczych I rozwojowych według msr-38Przykłady prac badawczych I rozwojowych według msr-38
Przedsiębiorstwo przemysłu meblarskiego Mik podjęło w styczniu 2005 r prace nad opracowaniem technologii produkcji mebli giętkich
55,04 Kb. 1
czytać
Instrukcja do wniosku o płatnośćInstrukcja do wniosku o płatność
Przygotowanie I realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
283,88 Kb. 4
czytać
Źródła pieniędzyŹródła pieniędzy
Prawo działalności gospodarczej. Rzadko uda się ominąć bank, więc przygotuj się na liczne zdziwienia, trudne rozmowy, a czasem nawet na poczucie, że drobny klient to zbędny balast dla banku. Ale nie daj się zjeść w kaszy!
277,21 Kb. 4
czytać
Forma prawna I siedziba emitenta. Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228Forma prawna I siedziba emitenta. Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 228
W skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
38,88 Kb. 1
czytać
Bankowy system informatycznyBankowy system informatyczny
Faza zmiany filozofii I systematyki tworzenia systemów informatycznych rozwój zintegrowanych systemów informatycznych
134,19 Kb. 1
czytać
Dr Witold ChmielarzDr Witold Chmielarz
Wspomaganie tradycyjnych I nowoczesnych form płatności przez bankowość elektroniczną
291,4 Kb. 4
czytać
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowegoInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XIX wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
177,77 Kb. 1
czytać
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „instal-lublin” S. A. z siedzibą w Lublinie przy ul. L. Herc 9 zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr krs 0000023958
86,36 Kb. 1
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna