Regulamin organizacyjnyRegulamin organizacyjny
Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć zespół pracowników lub stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa
327,16 Kb. 2
czytać
Załącznik do uchwały nrZałącznik do uchwały nr
Ministra Kultury I sztuki z dnia 30 czerwca 1990 roku, w sprawie utworzenia Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych I społecznych w Warszawie
0,98 Mb. 1
czytać
Regulamin radyRegulamin rady
Regulamin określa organizację I tryb pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
104,85 Kb. 1
czytać
Regulamin Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w RzeszowieRegulamin Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Wojewoda Podkarpacki, zwany dalej „Wojewodą”, odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej I efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie
0,68 Mb. 19
czytać
Regulamin szkolnej rady rodziców sp nr 16 w toruniuRegulamin szkolnej rady rodziców sp nr 16 w toruniu
Na podstawie art. 3 I 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia września 1991r w szkole
42,41 Kb. 1
czytać
Regulamin Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w RzeszowieRegulamin Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Wojewoda Podkarpacki, zwany dalej „Wojewodą”, odpowiada za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej I efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie
0,67 Mb. 19
czytać
Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnegoPrzestrzeganie zasad ładu korporacyjnego
Skład osobowy I zasady działania organów zarządzających I nadzorczych spółki oraz ich komitetów
74,14 Kb. 1
czytać
Rozporzadzenie komisji (ewg) nr 2159/89Rozporzadzenie komisji (ewg) nr 2159/89
Rady (ewg) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1972 r w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców I warzyw1, ostatnio zmienione rozporządzeniem (ewg) nr 1119/892, w szczególności jego art. 14g
191,25 Kb. 1
czytać
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu nr 344 w warszawie podstawa prawnaProcedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu nr 344 w warszawie podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
63,01 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2006 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21. 03. 2006r. Rozdział I postanowienia ogólneZałącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2006 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 21. 03. 2006r. Rozdział I postanowienia ogólne
Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Wójt jako organ wykonawczy wykonuje swoją pracę
130,77 Kb. 1
czytać
Commission regulation (EC) No 2780/1999Commission regulation (EC) No 2780/1999
Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 3 ust I art. 28 ust
141,05 Kb. 2
czytać
Regulamin Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w RzeszowieRegulamin Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Rzeszowie, zmienionego zarządzeniami: nr 90/15 z dnia 11 maja 2015 r., nr 165/15 z dnia 28 września 2015 r., nr 193/15 z dnia 28 października 2015 r., nr 225/15 z dnia 10 grudnia 2015 r., nr 227/15 z dnia 18 grudnia 2015 r
0,69 Mb. 20
czytać
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w zespole szkolno przedszkolnym nr 5, przedszkolu nr 175 w warszawie podstawa prawnaProcedury bezpieczeństwa obowiązujące w zespole szkolno przedszkolnym nr 5, przedszkolu nr 175 w warszawie podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
62,62 Kb. 1
czytać
Jednací řádJednací řád
Km 11. 12. 07-Zalącznik nr 1a-regulamin komitetu monitorującego powt rcz-rp 2007-2013
67,16 Kb. 1
czytać
Projekt – wersja 2Projekt – wersja 2
Statutu, ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych I innych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek
135,18 Kb. 1
czytać

  1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna