W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
Implanty chirurgiczne, membrany hialuronowe I systemy do separacji czynników wzrostu
318,72 Kb. 2
czytać
SpecyfikacjaSpecyfikacja
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
1,12 Mb. 11
czytać
Znak: spzzozZnak: spzzoz
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
0,54 Mb. 4
czytać
5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką5 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
1,09 Mb. 17
czytać
Pl-piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2011/S 81-133463 ogłoszenie o zamówieniu dostawyPl-piekary Śląskie: Implanty ortopedyczne 2011/S 81-133463 ogłoszenie o zamówieniu dostawy
S81 Państwa członkowskie Zamówienie publiczne na dostawy Ogłoszenie o zamówieniu Procedura otwarta
143,8 Kb. 1
czytać
Regulamin uczestnictwa w ProjekcieRegulamin uczestnictwa w Projekcie
Przetarg nieograniczony „Indywidualizacja nauczania w Gminie Bargłów Kościelny – zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych I sprzętu”
0,93 Mb. 4
czytać
Znak: spzzozZnak: spzzoz
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2164 z zm.) o wartości zamówienia powyżej kwoty zamówienia od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
0,54 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczneSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Dostawa okulistycznych materiałów operacyjnych: jałowych zestawów do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, soczewek pmma, noży do witrektomii dla potrzeb Oddziału Okulistycznego wsz w Płocku
359,16 Kb. 3
czytać
Przetarg nieograniczonyPrzetarg nieograniczony
Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku II
116,58 Kb. 1
czytać
Pn / 11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)Pn / 11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)
V warunki udziału w postępowaniu, wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
237,63 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczneSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
245,14 Kb. 3
czytać
Załącznik Nr 6 do siwzZałącznik Nr 6 do siwz
Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach. Zakres robót obejmuje wykonanie prac na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków technicznych, norm oraz zawartej umowy
141,15 Kb. 1
czytać
W trybie przetargu nieograniczonegoW trybie przetargu nieograniczonego
O wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy prawo zamówień publicznych
331,39 Kb. 2
czytać
Zarząd dróg powiatowych w dzierżoniowieZarząd dróg powiatowych w dzierżoniowie
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko”
3,68 Mb. 31
czytać
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków Postępowanie nr dz. 271. 129. 2018Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków Postępowanie nr dz. 271. 129. 2018
Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb projektu pt. „Mechanizmy powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych po operacji Fontana” finansowanego z Narodowego Centrum Nauki zgodnie z umową o numerze umo-2017/27/B/nzs/02186 I odczynników
350,73 Kb. 3
czytać

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna