Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawieZarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławkowie w sprawie
Zaktualizowane Zasady (politykę) rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławkowie, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
233.5 Kb. 4
czytać
Zarządzenie nrZarządzenie nr
Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn zm oraz art. 4, 5, I 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
233.06 Kb. 4
czytać
Ćwiczenie (koszty handlowe)Ćwiczenie (koszty handlowe)
Taki podział kosztów handlowych stosuje się w jednostkach prowadzących zróżnicowaną
59.79 Kb. 1
czytać
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości dla mienia komunalnego gminy Opole, w rejonie I, II i IIISzczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości dla mienia komunalnego gminy Opole, w rejonie I, II i III
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze inne niż miesiąc
138.68 Kb. 1
czytać
I przedmiot I metody rachunkowościI przedmiot I metody rachunkowości
Rachunkowość – jest to system obserwacji, pomiaru I ewidencji oraz przetwarzania
175.38 Kb. 1
czytać
ZałOŻenia koncepcyjne sporządzania I prezentacji sprawozdań finansowychZałOŻenia koncepcyjne sporządzania I prezentacji sprawozdań finansowych
Iasc w 1989 r w celu zmniejszenia istniejących różnic w interpretacji składników sprawozdań finansowych
372.17 Kb. 4
czytać
Funkcjonowanie kont wynikowychFunkcjonowanie kont wynikowych
Zadaniem kont bilansowych jest ustalenie stanu danego składnika majątku (aktywów) lub źródeł jego pochodzenia (pasywów) na określony moment. Posiadany przez jednostkę majątek jest środkiem służącym do realizacji podstawowego celu
86.4 Kb. 1
czytać
[Zajęcia 1-7 15 godz[Zajęcia 1-7 15 godz
Trwałe I przejściowe różnice między dochodem do opodatkowania a wynikiem finansowym, koszty uzyskania przychodu I koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (przykłady)
14.38 Kb. 1
czytać
Sylabus przedmiotu / modułu kształceniaSylabus przedmiotu / modułu kształcenia
Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie podstawowych aktów prawnych regulujących rachunkowość w jednostkach gospodarczych
36.71 Kb. 1
czytać
Funkcjonowanie kont wynikowychFunkcjonowanie kont wynikowych
Zadaniem kont bilansowych jest ustalenie stanu danego składnika majątku (aktywów) lub źródeł jego pochodzenia (pasywów) na określony moment. Posiadany przez jednostkę majątek jest środkiem służącym do realizacji podstawowego celu
58.97 Kb. 1
czytać
W uniwersytecie im. Adama mickiewiczaW uniwersytecie im. Adama mickiewicza
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest szkołą wyższą działającą w oparciu o
116.37 Kb. 1
czytać
W uniwersytecie im. Adama mickiewiczaW uniwersytecie im. Adama mickiewicza
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest szkołą wyższą działającą w oparciu o
126.61 Kb. 1
czytać
Konta wynikoweKonta wynikowe
Zadaniem kont bilansowych jest ustalenie stanu danego składnika majątku (aktywów) lub źródeł jego pochodzenia (pasywów) na określony moment. Posiadany przez jednostkę majątek jest środkiem służącym do realizacji podstawowego celu
67.5 Kb. 1
czytać
Ćwiczenie (koszty handlowe)Ćwiczenie (koszty handlowe)
Taki podział kosztów handlowych stosuje się w jednostkach prowadzących zróżnicowaną
59.79 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 2 szczegóŁowy opis tematów realizowanych w ramach kursu „księgowośĆ”Załącznik Nr 2 szczegóŁowy opis tematów realizowanych w ramach kursu „księgowośĆ”
Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
154.5 Kb. 2
czytać

  1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu