Regulamin Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Regionu KozłaRegulamin Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
Załącznik nr Wzór informacji przekazywanej do sw, dotyczącej celu ogólnego I szczegółowego oraz przedsięwzięcia wraz z planowanymi do osiągnięcia w ramach naboru wskaźnikami 15
0,75 Mb. 12
czytać
Pytania I odpowiedzi w zakresie działania leader objętego prow 014-2020 grudzień 2015 rPytania I odpowiedzi w zakresie działania leader objętego prow 014-2020 grudzień 2015 r
0,59 Mb. 9
czytać
Umowa nr o dofinansowanie ProjektuUmowa nr o dofinansowanie Projektu
Załącznik nr wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków efrr, Działanie rpowp 2014-2020
246,23 Kb. 3
czytać
Załącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Rady lgd „razemZałącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Rady lgd „razem
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
108,97 Kb. 2
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałaniaProcedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
47,38 Kb. 1
czytać
Regulamin organizacyjny rady decyzyjnej partnerstwa \"lokalna grupa działania bory tucholskie\"Regulamin organizacyjny rady decyzyjnej partnerstwa "lokalna grupa działania bory tucholskie"
Regulamin Organizacyjny Rady Decyzyjnej Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” określa organizację wewnętrzną I tryb pracy Rady Decyzyjnej
70,86 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 6 Procedury oceny wyboru grantobiorcy lgd lasovia procedura oceny I wyboru oraz rozliczania, monitoringu I kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przezZałącznik Nr 6 Procedury oceny wyboru grantobiorcy lgd lasovia procedura oceny I wyboru oraz rozliczania, monitoringu I kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
Procedura oceny I wyboru oraz rozliczania, monitoringu I kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
322,79 Kb. 3
czytać
StowarzyszenieStowarzyszenie
Regulamin ustanawiający procedurę naborów I oceny operacji w ramach wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym
238,75 Kb. 2
czytać
Regulamin radyRegulamin rady
Regulamin określa organizację I tryb pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński
104,85 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura wyboru operacji własnych lgd przez stowarzyszenie lokalna grupa działania „dolina stobrawy”
26,49 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 I po,,Rybactwo I Morze” 2014 2020Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 I po,,Rybactwo I Morze” 2014 2020
Procedura oceny I wyboru operacji własnych lgd w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020 I po,,Rybactwo I morze” 2014 – 2020
34,29 Kb. 1
czytać
Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Procedura oceny I wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego prow 2014-2020
92,96 Kb. 1
czytać
Ix procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriówIx procedura oceny zgodności operacji z lsr, procedury wyboru operacji przez lgd, procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lsr”, kryteriów
Procedura przeprowadzania naborów wniosków I wyboru operacji przez stowarzyszenie lgd „wrzosowa kraina”
93,6 Kb. 1
czytać
Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020
68,91 Kb. 1
czytać
Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020Procedura wyboru I oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Lider Zielonej Wielkopolski na lata 2014-2020
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje w ramach wdrażania lsr, zwany dalej naborem, przeprowadza się w szczególności na podstawie przepisów
105,55 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna