Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników miejskich wodociąGÓw I kanalizacji spóŁka z o. O. W ostrowcu śWIĘtokrzyskim
1,43 Mb. 14
czytać
ZatwierdziłZatwierdził
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników przemyskiej gospodarki komunalnej sp. Z o. O. Oraz zakładu usług komunalnych w przemyślu sp. Z o. O.”
0,98 Mb. 8
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego sp zoz w śremie”
386,03 Kb. 4
czytać
Wrocław, dnia 11. 10. 2010 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaWrocław, dnia 11. 10. 2010 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
O wartości równej lub przekraczającej kwotY określonE w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych
251,13 Kb. 4
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóW
Ubezpieczenie grupowe na życie pracownikóW, wspóŁMAŁŻonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników urzędu miejskiego w szczuczynie oraz jednostek organizacyjnych gminy szczuczyn
1,41 Mb. 15
czytać
Nr sprawy 3/ZP/2014 specyfikacjaNr sprawy 3/ZP/2014 specyfikacja
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn zm oraz Dz. U. z 2014r, poz. 423)
0,68 Mb. 7
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóWSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specyfikacja istotnych warunkóW
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm.)
1,37 Mb. 14
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna