Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuInformacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
Informacje dotyczące kontroli planowych I doraźnych przeprowadzonych przez departament kontroli w 008 roku
2,53 Mb. 39
czytać
Sp zoz szpital PsychiatrycznySp zoz szpital Psychiatryczny
Pn/deg/AS/2014 – świadczenie usług bankowych dla potrzeb sp zoz szpitala Psychiatrycznego w Toszku
162 Kb. 4
czytać
Podkarpacki Urząd WojewódzkiPodkarpacki Urząd Wojewódzki
Kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, kod. 36-200 Brzozów; nip 686-10-01-197; regon 000524631 zwanym w dalszej części protokołu „ Urzędem„
0,89 Mb. 6
czytać
Rozporządzenie rady (WE) nr 210/2003 z dnia lipca 2003 r dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych I finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96Rozporządzenie rady (WE) nr 210/2003 z dnia lipca 2003 r dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych I finansowych z Irakiem oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2465/96
WpziB w sprawie Iraku oraz uchylające wspólne stanowiska 1996/741/wpzib I 2002/599/wpziB1
322,65 Kb. 6
czytać
Informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 rokuInformacje dotyczące przeprowadzonych kontroli w I kwartale 2007 roku
Informacje dotyczące kontroli planowych I doraźnych przeprowadzonych przez departament kontroli w 008 roku
2,53 Mb. 39
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna