F288 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers S. AF288 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers S. A
Współmałżonkowie I pełnoletnie dzieci posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych na prawach pracownika
256,23 Kb. 1
czytać
Or. IV. 271 10. 2013 do wszystkich wykonawcóWOr. IV. 271 10. 2013 do wszystkich wykonawcóW
Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 013 r., poz. 907 z późn zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że w dniu września br wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia I udziela
94,11 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 4 do siwz opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 4 do siwz opis przedmiotu zamówienia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca życie pracowników Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie ich współmałżonków oraz pełnoletnie dzieci pracowników Sądu”
100,23 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2 do siwzZałącznik nr 2 do siwz
Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o o oraz członków ich rodzin
87,75 Kb. 1
czytać
Uniwersystet medycznyUniwersystet medyczny
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Politechniki Lubelskiej oraz członków ich rodzin
0,62 Mb. 1
czytać
Vii g 22/4/12 Wszyscy uczestnicy postępowaniaVii g 22/4/12 Wszyscy uczestnicy postępowania
Zamawiający na podstawie art. 8 ust I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn zm.), przekazuje zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z wyjaśnieniem
113,34 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 4 do siwz opis przedmiotu zamówieniaZałącznik nr 4 do siwz opis przedmiotu zamówienia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmująca życie pracowników Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie ich współmałżonków oraz pełnoletnie dzieci pracowników Sądu”
99,69 Kb. 1
czytać
Supra brokersSupra brokers
Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
228,28 Kb. 3
czytać
Supra brokersSupra brokers
Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu
74,42 Kb. 1
czytać
F288 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp z o oF288 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp z o o
Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych
221,64 Kb. 1
czytać
Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie oraz członków ich rodzinDotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na usługi grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie oraz członków ich rodzin
W związku ze zgłoszonym przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym siwz, niniejszym na podstawie art. 8 ust ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759) wyjaśniam
114,15 Kb. 1
czytać
Wykonawcy ( wszyscy ) Wyjaśnienia do treści siwz zmiana treści siwz dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy RodzinieWykonawcy ( wszyscy ) Wyjaśnienia do treści siwz zmiana treści siwz dotyczy: Usługa grupowego ubezpieczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Małogoszczu, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w
124,35 Kb. 1
czytać
Supra brokersSupra brokers
Współmałżonkowie I pełnoletnie dzieci posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych na prawach pracownika
181,44 Kb. 1
czytać
Centrala / Oddział / Punkt Obsługi Klienta w Nazwa MiastaCentrala / Oddział / Punkt Obsługi Klienta w Nazwa Miasta
Dotyczy: pytań zadanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
70,02 Kb. 1
czytać
Pytanie czy osoby nowo zatrudnione u Zamawiającego ale zatrudnione po okresie trzech miesięcy od momentu zawarcia tej umowy, nie będą miały możliwości przystąpienia do ubezpieczenia bez karencji siwz, CzPytanie czy osoby nowo zatrudnione u Zamawiającego ale zatrudnione po okresie trzech miesięcy od momentu zawarcia tej umowy, nie będą miały możliwości przystąpienia do ubezpieczenia bez karencji siwz, Cz
Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawę na ubezpieczenie życia I zdrowia spzoz w Augustowie znak sprawy 18/ZP/2012
67,07 Kb. 1
czytać

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna