Regulamin sklepu internetowegoRegulamin sklepu internetowego
Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną
98,15 Kb. 1
czytać
Rola I zadania banków: Jak działa bank?Rola I zadania banków: Jak działa bank?
Banki to krwiobieg gospodarki". "Pewne, jak w banku" to niektóre skojarzenia związane z bankiem. Jak działa ta instytucja I po co jest nam potrzebny bank?
127,52 Kb. 1
czytać
Uczestnicy postępowaniaUczestnicy postępowania
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup I dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, nr ogłoszenia: 2010/S 251-385965
124,17 Kb. 1
czytać
zespóŁ produkty I rozliczenia międzyokresowe kosztóWzespóŁ produkty I rozliczenia międzyokresowe kosztóW
Do ewidencji księgowej produktów I rozliczeń międzyokresowych kosztów służą w Jednostce zhp następujące konta zespołu 6 – „Produkty I rozliczenia międzyokresowe kosztów”
97,66 Kb. 1
czytać
Trawniki (gmina) [0617052] Urząd 2006-09-15 ÷ 2006-11-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolneTrawniki (gmina) [0617052] Urząd 2006-09-15 ÷ 2006-11-09 kompleksowa wystąpienie pokontrolne
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie Paweł Bogusz, Agnieszka Pogoda, Marek Kwieciński, Marian Stachyra I ryszard Lato przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy Trawniki. Protokół kontroli podpisano 27 listopada
139,02 Kb. 1
czytać
Umowa RamowaUmowa Ramowa
Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs 0000011733, regon: 010330646, nip: 525-000-07-94, kapitał zakładowy: 75. 066. 000 zł
341,72 Kb. 3
czytać
Umowa nr (wzór)Umowa nr (wzór)
Jednostką Wojskową Nr 4213 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 100-102, w imieniu której działa
37,89 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna