Rozdział Rozrachunki Pojęcie I klasyfikacja rozrachunkówRozdział Rozrachunki Pojęcie I klasyfikacja rozrachunków
Rozrachunki są wyrazem powiązań finansowych między osobami fizycznymi I prawnymi. Rozrachunki charakteryzują się następującymi cechami
181,23 Kb. 2
czytać
Zasady Kwalifikacji operacji na kontach syntetycznychZasady Kwalifikacji operacji na kontach syntetycznych
Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych stanowi równowartość zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych I prawnych- drogą systematycznego
56,65 Kb. 1
czytać
Rachunkowość bankówRachunkowość banków
Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 I 934, Nr 140, poz. 939 I nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382 uchwala się, co następuje
146,07 Kb. 1
czytać
Informacja dodatkowaInformacja dodatkowa
Na podstawie przepisów art. 0 ust ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
97,78 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011
Procedury kontroli finansowej określają rodzaje I funkcje kontroli finansowej, jej cele I zadania, zasady oraz sposób dokonywania kontroli I jej dokumentowania
59,9 Kb. 1
czytać
Zarządzenie nr …Zarządzenie nr …
Finansów z dnia marca 2010 w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów I rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
1,54 Mb. 11
czytać
Zakładowy plan kontZakładowy plan kont
Do tego celu przedsiębiorstwa wykorzystują wzorcowe plany kont dla ich typu działalności, wprowadzając jedynie niewielkie zmiany. Również wykorzystanie konkretnego programu księgowego narzuca niekiedy pewne rozwiązania
29,16 Kb. 1
czytać
Z a r z ą d z e n I e nr 71/08Z a r z ą d z e n I e nr 71/08
Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
144,5 Kb. 2
czytać
W uniwersytecie im. Adama mickiewiczaW uniwersytecie im. Adama mickiewicza
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest szkołą wyższą działającą w oparciu o
116,37 Kb. 1
czytać
W uniwersytecie im. Adama mickiewiczaW uniwersytecie im. Adama mickiewicza
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest szkołą wyższą działającą w oparciu o
126,61 Kb. 1
czytać
Procedury kontroli finansowejProcedury kontroli finansowej
Dz. U. Nr 49 poz. 2104, z późn zm oraz komunikatu nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r w sprawie „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”
53,49 Kb. 1
czytać
Zasady prowadzenia rachunkowośCIZasady prowadzenia rachunkowośCI
Służy do ewidencji księgowej składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych. Na stronie Wn ewidencjonuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu I wartości środków trwałych z wyjątkiem umorzenia
124,86 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna