Wieloletnia prognoza finansowa województwa mazowieckiegoWieloletnia prognoza finansowa województwa mazowieckiego
Iii. ZałOŻenia wieloletniej prognozy finansowej województwa mazowieckiego na lata 2014-2039 5
0,55 Mb. 4
czytać
Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą”. Kosztami uzyskania przychodówDochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów różnica jest stratą”. Kosztami uzyskania przychodów
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Celem wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodu powinno być osiągnięcie przychodu, a nie jakikolwiek wydatek
312,45 Kb. 5
czytać
Załącznik nr 4 do ProcedurZałącznik nr 4 do Procedur
Zawarta w dniu w pomiędzy
127,97 Kb. 1
czytać
Imienna pieczątka lub stopień wojskowy, imię, nazwiskoImienna pieczątka lub stopień wojskowy, imię, nazwisko
Nr 291/mon ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r w sprawie zasad I trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy
275,02 Kb. 2
czytać
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego mają charakter zobowiązań podatkowych I obejmują podatek dochodowy od osób prawnychObowiązkowe obciążenia wyniku finansowego mają charakter zobowiązań podatkowych I obejmują podatek dochodowy od osób prawnych
Przychody podatkowe, koszty uzyskania przychodów, różnice między dochodem do opodatkowania a wynikiem finansowym, odroczony podatek dochodowy
115,39 Kb. 1
czytać
Wojewódzki szpital zespolonyWojewódzki szpital zespolony
Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących siwz oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami
268,92 Kb. 3
czytać
Załącznik do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego dot projektu pt. „Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy erp wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy his eskulap”Załącznik do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego dot projektu pt. „Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy erp wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy his eskulap”
28,37 Kb. 1
czytać
Katowice, dnia 12. 12. 2017 rKatowice, dnia 12. 12. 2017 r
Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r
132,91 Kb. 1
czytać
Podstawy Leasingu Leasing krótka definicjaPodstawy Leasingu Leasing krótka definicja
Przez umowę leasingu leasingodawca zobowiązuje się zakupić wybraną rzecz oraz oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas za wynagrodzeniem równym co najmniej cenie zakupu rzeczy
87,3 Kb. 1
czytać
Świętokrzyskie Centrum OnkologiiŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii
Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3 (nr kodu: 25-734), regon: 001263233, nip: 959-12-94-907, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
271,29 Kb. 1
czytać
Druk umig połaniec kim-2004-11-aDruk umig połaniec kim-2004-11-a
Burmistrza Miasta I gminy w
78,78 Kb. 1
czytać
Wojewódzki szpital zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 62-800 kalisz ul. Poznańska 79 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaWojewódzki szpital zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu 62-800 kalisz ul. Poznańska 79 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia
148,67 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705
Załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu w trybie określonym w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego dot projektu pt. „Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy erp wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy his eskulap oraz zakup modułu Medycyna Pracy systemu
30,46 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna