Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości dla mienia komunalnego gminy Opole, w rejonie I, II i IIISzczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości dla mienia komunalnego gminy Opole, w rejonie I, II i III
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze inne niż miesiąc
138,68 Kb. 1
czytać
Załącznik nr 2Załącznik nr 2
Ii nazwa konta oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, sposób wyceny aktywów I pasywów
0,54 Mb. 5
czytać
Zasady funkcjonowania kontZasady funkcjonowania kont
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń I zmniejszeń wartości początkowej własnych środków trwałych służących działalności podstawowej jednostki oraz jej działalności finansowo wyodrębnionej, które nie podlegają ujęciu na koncie 013
58,49 Kb. 1
czytać
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowychSposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe, zgodnie z art. 1 ust ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, prowadzone są w siedzibie Urzędu Miasta Kielce ul. Rynek 1, odrębnie dla
66,06 Kb. 1
czytać
Temat szkoleniaTemat szkolenia
Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować program kształcenia zawodowego służb finansowo-księgowych w zakresie rachunkowości I finansów jednostek sektora finansów publicznych w temacie
37,86 Kb. 1
czytać
Temat szkoleniaTemat szkolenia
Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować program kształcenia zawodowego służb finansowo-księgowych w zakresie rachunkowości I finansów jednostek sektora finansów publicznych w temacie
38,94 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2011
Procedury kontroli finansowej określają rodzaje I funkcje kontroli finansowej, jej cele I zadania, zasady oraz sposób dokonywania kontroli I jej dokumentowania
59,9 Kb. 1
czytać
Zasady rachunkowośCIZasady rachunkowośCI
Na podstawie art ust pkt. 4, art I art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn zm. 1) zarządza się, co następuje
106,12 Kb. 1
czytać
Temat szkoleniaTemat szkolenia
Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować program kształcenia zawodowego służb finansowo-księgowych w zakresie rachunkowości I finansów jednostek sektora finansów publicznych w temacie
40,68 Kb. 1
czytać
Rada Miejska KatowicRada Miejska Katowic
Podstawa prawna: art. 8a ust ustawy z dnia marca 1990 r o samorządzie gminnym
127,7 Kb. 1
czytać
Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości dla mienia komunalnego gminy Opole, w rejonie I, II i IIISzczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości dla mienia komunalnego gminy Opole, w rejonie I, II i III
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Ilekroć przepisy zobowiązują jednostkę do sporządzania sprawozdań za okresy sprawozdawcze inne niż miesiąc
138,68 Kb. 1
czytać
Załącznik Nr 3 do ZarządzeniaZałącznik Nr 3 do Zarządzenia
Ma oznacza kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu
119,23 Kb. 1
czytać
Zasady prowadzenia rachunkowośCIZasady prowadzenia rachunkowośCI
Służy do ewidencji księgowej składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych. Na stronie Wn ewidencjonuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu I wartości środków trwałych z wyjątkiem umorzenia
124,86 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna