Przedmiotowy system oceniania z technikiPrzedmiotowy system oceniania z techniki
Zadaniem szkoły jest zorganizowanie uczniom takich warunków, aby mogli samodzielnie podejmować działania techniczne przy wykorzystaniu typowych metod stosowanych w podstawowych dziedzinach techniki
76,36 Kb. 1
czytać
Przedmiotowe zasady oceniania z zajęĆ technicznych szkoła podstawowa – kl. IV – VIPrzedmiotowe zasady oceniania z zajęĆ technicznych szkoła podstawowa – kl. IV – VI
Aktywność ucznia podczas lekcji (uczeń otrzymuje „+”, „-” zdobycie trzech plusów/minusów skutkuje oceną bardzo dobrą/niedostateczną za aktywność na lekcji)
27,16 Kb. 1
czytać
Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne wPrzedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne w
Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu
172,03 Kb. 1
czytać
Vi. Sposób I kryteria oceniania postępów ucznia Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniówVi. Sposób I kryteria oceniania postępów ucznia Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
Ważną, a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie I ocenianie osiągnięć uczniów
225,32 Kb. 1
czytać
Sposób I kryteria oceniania postępów ucznia z zajęć technicznychSposób I kryteria oceniania postępów ucznia z zajęć technicznych
137,97 Kb. 1
czytać
Kryteria oceniania z techniki w klasie I gimnazjum Ocena celującaKryteria oceniania z techniki w klasie I gimnazjum Ocena celująca
Uczeń opanował w pełni treści programowe, samodzielnie wyjaśnia zjawiska I procesy, rozumie zależności
7,85 Kb. 1
czytać
Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV – VIWymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV – VI
Planowanie I realizacja praktycznych działań technicznych
27,74 Kb. 1
czytać
Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne wPrzedmiotowy system oceniania z przedmiotu zajęcia techniczne w
Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu
172,03 Kb. 1
czytać
Przedmiotowy system oceniania z zajęĆ technicznychPrzedmiotowy system oceniania z zajęĆ technicznych
Dopuszcza się oceny z połówkami (1+; 2+; 3+; 4+; 5+) kiedy zakres wiedzy lub umiejętności ucznia wykracza w połowie poza jeden stopień ale jest za niski na wyższy
28,13 Kb. 1
czytać

  1


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna