Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
0,52 Mb. 4
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Prawo zamówień publicznych (t jedn. Dz. U. z 010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „Ustawą pzp”, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ustawy pzp
1,58 Mb. 12
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Prawo zamówień publicznych (t jedn. Dz. U. z 010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „Ustawą pzp”, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Ustawy pzp
0,92 Mb. 6
czytać
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówKleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0,71 Mb. 4
czytać
Informacja o realizacji budżetu gminy Wilkołaz za I półrocze 2011 rokuInformacja o realizacji budżetu gminy Wilkołaz za I półrocze 2011 roku
Otrzymano również dotacje z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
151,95 Kb. 1
czytać
ZałĄcznik nr 1 do siwzZałĄcznik nr 1 do siwz
Nazwa Wykonawcy
0,64 Mb. 5
czytać
Kraków, 6 grudnia 2007 rKraków, 6 grudnia 2007 r
Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych według III pakietów numer sprawy 157/ZP/2007
7,41 Kb. 1
czytać
Siwz wsz w BiałymstokuSiwz wsz w Białymstoku
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazywana jest dalej siwz lub Specyfikacją
1,43 Mb. 12
czytać
Krosno, dn. 17. 05. 2010 r. Wojewódzki Szpital PodkarpackiKrosno, dn. 17. 05. 2010 r. Wojewódzki Szpital Podkarpacki
Działając na podstawie art. 2 ust ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą stanowi oferta złożona przez Wykonawcę
28,49 Kb. 1
czytać
Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Ogród Zoologiczny Znak sprawy: st/271-21/2017 specyfikacja istotnych warunków zamówienia wersja z dnia 9 czerwca 2017 r. Rozbudowa systemu monitoringu na terenie
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „Ustawą”
77,43 Kb. 1
czytać
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności cywilnejSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności cywilnej
0,53 Mb. 10
czytać
ZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejZamawiająCY: Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Bielański im ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
412,26 Kb. 3
czytać
Giżycko dn. 12. 04. 2013rGiżycko dn. 12. 04. 2013r
Termomodernizacja budynku nr 7 z wymianą stolarki okiennej I drzwiowej, malowanie wewnętrzne, w kompleksie wojskowym w giżycku, przy ulicy nowowiejskiej 20
0,98 Mb. 12
czytać
Opis przedmiotu zamówieniaOpis przedmiotu zamówienia
Radeckiego. Zamówienie obejmuje również wszelkie działania, prace, koszty związane z integracją przedmiotu zamówienia z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem oraz system pralniczym funkcjonującym u Wykonawcy usługi prania
134,01 Kb. 1
czytać

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna