Ppłk mgr inżPpłk mgr inż
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
0,67 Mb. 6
czytać
Tp/220/20/10 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru biurowego, tonerów I tuszy zamiennych do Uniwersytetu SzczecińskiegoTp/220/20/10 postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru biurowego, tonerów I tuszy zamiennych do Uniwersytetu Szczecińskiego
Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty, załączniki do Rozdziału 1 zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według wskazówek. W przypadku
0,58 Mb. 3
czytać
Wykonawcy ogłoszenie o wyborze ofertyWykonawcy ogłoszenie o wyborze oferty
Wiadczenie kompleksowej obsługi hotelowej, gastronomicznej I logistycznej IV międzynarodowego sympozjum otosklerozy I operacji strzemiączka (4th international symposium on otosclerosis and stapes surgery) w krakowie.” – ifps/43/pzp/17
15,75 Kb. 1
czytać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowejSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej
Pzoz/dzp/382/20PN/17 Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo – płciowej oraz siatki chirurgicznej
217,08 Kb. 3
czytać
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 imSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
1,06 Mb. 6
czytać
Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53Fax /22/ 326 58 34 dział zamówień publicznych tel. /22/ 326 53 53
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup specjalistycznego sprzętu Medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp z o o., Msb/PN/98/11/2015
215,27 Kb. 1
czytać
Siwz nr 1249/2014/bdc/dks-pn/ap nr zamówienia: 1249/2014/bdc/dks-pn/APSiwz nr 1249/2014/bdc/dks-pn/ap nr zamówienia: 1249/2014/bdc/dks-pn/AP
Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełniania; OŚwiadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału i/lub wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postepowania
335,43 Kb. 9
czytać
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w KrośnieWojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
422,28 Kb. 4
czytać
Nr ref. Zp/02/2014/ /2014 zawarta w dniu w KrakowieNr ref. Zp/02/2014/ /2014 zawarta w dniu w Krakowie
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
63,41 Kb. 1
czytać
Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etapRemont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie – II etap
Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I gospodarki Wodnej w Katowicach
244,25 Kb. 2
czytać
GłÓwny instytut górnictwaGłÓwny instytut górnictwa
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
268,63 Kb. 4
czytać
I zamawiający wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. RydygieraI zamawiający wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
157,39 Kb. 1
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
411,82 Kb. 12
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
493,17 Kb. 13
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
392,45 Kb. 11
czytać

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna