Spzoz/ZP/10/2015 Bielsk Podlaski, 14. 04. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaSpzoz/ZP/10/2015 Bielsk Podlaski, 14. 04. 2015 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Przetarg nieograniczony dla usług o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro
0,57 Mb. 2
czytać
Giżycko, dn. 08. 01. 2015rGiżycko, dn. 08. 01. 2015r
Roboty budowlane w zakresie remontu budynku nr 3 na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w giżycku
0,95 Mb. 9
czytać
Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg MiejskichMiasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich
Chmielna 120, 00-801 Warszawa tel. (22) 558-90-00 fax: (22) 620-06-08 nip 525-22-48-481
474,1 Kb. 18
czytać
Samodzielny publiczny zespóŁ zakłADÓw opieki zdrowotnej 26-400 przysucha al. Jana pawła II 9a nip 799-17-26-344, regon 670205134Samodzielny publiczny zespóŁ zakłADÓw opieki zdrowotnej 26-400 przysucha al. Jana pawła II 9a nip 799-17-26-344, regon 670205134
Informatyzację spzzoz”, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy, w związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udziela wyjaśnień poniżej w formie odpowiedzi na pytania zadane przez
319,09 Kb. 2
czytać
Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinieUniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartego na systemie mysap erp I bazie ibm db2, w obszarze kadrowo-płacowym
437,02 Kb. 3
czytać
Specyfikacja istotnychSpecyfikacja istotnych
Nazwa Wykonawcy
8,22 Kb. 1
czytać
Giżycko dn. 24. 05. 2013rGiżycko dn. 24. 05. 2013r
Przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 Ust. Ustawy – prawo zamówień publicznych
0,92 Mb. 8
czytać
Z a t w I e r d z a mZ a t w I e r d z a m
Centrum Operacji Morskich Gdynia wraz z pozwoleniem na budowę w formie „Zaprojektuj I zbuduj” (zadanie nr 13772) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę
9,92 Kb. 1
czytać
Wojewódzki Szpital SpecjalistycznyWojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: „Dostawa materiałów okulistycznych ”
106,86 Kb. 1
czytać
Wszyscy uczestnicy postępowania Dot.: postępowania przetargowego Nr zp- 47/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, akcesoriów okulistycznych jednorazowego użytku, noży do mikrochirurgiiWszyscy uczestnicy postępowania Dot.: postępowania przetargowego Nr zp- 47/2011 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, akcesoriów okulistycznych jednorazowego użytku, noży do mikrochirurgii
Associate 2500 firmy dorc, sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb okulistyki, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych zestawów do iniekcji doszklistkowych oraz haczyków tęczówkowych
102,21 Kb. 1
czytać
Istotnych warunków zamówieniaIstotnych warunków zamówienia
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na „Dostawy materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego spzzoz w Przasnyszu”
0,52 Mb. 4
czytać
Dodatek nr 1 do siwzDodatek nr 1 do siwz
Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp z o o przy ul. Zygmunta Starego 20 oferujemy realizację przedmiotu zamówienia dla pakietu/ów: (proszę wpisać nr pakietu/ów) na kwotę
118,53 Kb. 1
czytać
Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I Gminy Jędrzejów, dnia 08
Usługi edukacyjne I szkoleniowe realizowane w ramach projektu „Większe umiejętności lepsze jutro” wykonywanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Miasta I gminy w Jędrzejowie przy współfinansowaniu
1 Mb. 1
czytać
Ogłoszenie o wyborzeOgłoszenie o wyborze
Wsm im. J strusia uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę obłożeń I odzieży sterylnej do zabiegów operacyjnych wybrano oferty n/w firm na podstawie kryterium
54,86 Kb. 1
czytać
Kleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 KleszczówKleszczowska Przychodnia Salus Sp z o o. ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 1 ust ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
0,94 Mb. 14
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna