Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I AutostradGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad
Dostawa urządzeń I specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach rozbudowy laboratorium badawczego mikotoksyn o pracownię hodowli komórkowych I testów toksyczności etap 3
1,09 Mb. 1
czytać
Załącznik nr 1 do siwzZałącznik nr 1 do siwz
I-iii szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno
0,84 Mb. 4
czytać
I informacja o zamawiającymI informacja o zamawiającym
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
385,09 Kb. 1
czytać
Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rpCentrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
Oryginał siwz jest do pobrania w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w siwz wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu
0,51 Mb. 5
czytać
Odpowiedź na zapytania nr 2Odpowiedź na zapytania nr 2
Ochronę ubezpieczeniową obejmującą życie pracowników Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum
102,12 Kb. 1
czytać
Na niebiesko – kwestie dorzucone przez ts lub wymagające uściślenia albo zmiany …Na niebiesko – kwestie dorzucone przez ts lub wymagające uściślenia albo zmiany …
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę urządzeń centralnych systemu komputerowego do produkcji I obsługi programu radiowego
440,74 Kb. 5
czytać
„z a t w I e r d z a m”„z a t w I e r d z a m”
Dni I godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 00 do 15. 00
0,54 Mb. 5
czytać
Załącznik 6 do siwz umowa nr (WZÓR)Załącznik 6 do siwz umowa nr (WZÓR)
Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr /wpisanym do Centralnej Ewidencji I informacji Działalności Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
158,86 Kb. 1
czytać
45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr /wpisanym do Centralnej Ewidencji I informacji Działalności Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
169,33 Kb. 1
czytać
45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn45 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, 69-211 Wędrzyn
Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr /wpisanym do Centralnej Ewidencji I informacji Działalności Gospodarczej zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez
107,07 Kb. 1
czytać
Spzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. Zp. Ii/11/2014 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
3,46 Mb. 1
czytać
Spzzoz. XII. 381. 18/2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi MazowieckiejSpzzoz. XII. 381. 18/2016 specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
4,18 Mb. 2
czytać
Znak sprawy : WZnak sprawy : W
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r nr 223 poz. 1655 z późn zm.), zwaną dalej ustawą Pzp
0,63 Mb. 10
czytać
Materiał wysyłkowy zw z Seminarium Działania I po igMateriał wysyłkowy zw z Seminarium Działania I po ig
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 113, poz. 759 ze zm.)
430,06 Kb. 4
czytać
Zarząd inwestycji akademii medycznejZarząd inwestycji akademii medycznej
Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na podstawie art. 2 ust ustawy – Prawo zamówień publicznych
28,31 Kb. 1
czytać

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna